Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Mag de syndicus dat contract wel sluiten?

Mag de syndicus zelf een aannemer aanstellen om bepaalde werken uit te voeren? Wanneer wel en wanneer niet? Welke beperkingen kan de algemene vergadering voorzien? Hoe zorgt u ervoor dat u te allen tijde kunt nagaan of de vereniging van mede-eigenaars wel een correcte prijs betaalt voor bepaalde werken? Heeft u ook verhaal als de syndicus toch zijn boekje te buiten gaat?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN

Het geld van uw vennootschap beleggen?

Als u de liquiditeiten van uw vennootschap belegt, dan houdt u het best ook rekening met de fiscale consequenties. Wanneer zijn interesten, dividenden en meerwaarden belastbaar? Zijn minwaarden aftrekbaar? Welke beleggingen hebben een invloed op uw notionele interestaftrek? Waarom kunnen DBI-fondsen interessant zijn, als u het geld van uw vennootschap in aandelen wilt beleggen? Meer...

PENSIOEN

Sociaal VAPZ: de moeite waard, of toch niet?

46% van alle zelfstandigen in hoofdberoep heeft een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Hoeveel bijdragen mag u dit jaar storten? Hoe wordt uw bijdrage berekend? Hoe wordt u dan belast wanneer u uw pensioenkapitaal opneemt? U kunt ook opteren voor een zgn. sociaal VAPZ. Wat houdt zo’n sociaal VAPZ precies in? Zijn de bijkomende waarborgen de meerkost wel waard? Meer...

SUCCESSIE

Maatschap: nu ook erfbelasting op inkomsten?

Volgens een recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is er nu ook erfbelasting verschuldigd bij een niet-geregistreerde schenking van de delen van een maatschap. Daarnaast zal Vlabel ook de niet-uitgekeerde inkomsten van de maatschap aan de erfbelasting onderwerpen. Aan welke praktische aspecten van het werken met uw maatschap besteedt u nu zeker het best voldoende aandacht? Meer...

HUWELIJKSVERMOGEN

Zorgvolmacht: the sky is the limit, of toch niet?

Sinds enkele jaren heeft u de mogelijkheid om een of meerdere personen aan te duiden die uw vermogen zullen beheren als u onbekwaam wordt. In zo’n zorgvolmacht kunt u die persoon zelfs toelaten in uw naam schenkingen en verkopen te verrichten en uw huwelijkscontract aan te passen. Hoever kunt u hierin gaan? Hoe kunt u vandaag reeds bepaalde grenzen en een stuk bescherming inbouwen? Meer...

ONROEREND GOED

Discussie over uitgaande plaatsbeschrijving?

Wat onderneemt u als uw huurder niet meewerkt aan het opstellen van de uitgaande plaatsbeschrijving? Kan een familielid of een buur van uw huurder de plaatsbeschrijving ondertekenen? Is een deurwaarder aanstellen dan een oplossing? Kunt u zich vooraf in uw huurovereenkomst tegen dat soort problemen beveiligen? Wat onderneemt u dan als uw huurder wel de sleutels opstuurt of afgeeft? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2017

Meer van Indicator