Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Hoe een nieuw pand met btw verkopen?

Als u een nieuw gebouwd pand op korte termijn terug verkoopt, dan kunt u ook de privé betaalde btw recupereren. Is dat ook mogelijk als u het pand deels beroepsmatig gebruikt heeft? Wanneer is een pand nieuw? Kunt u de btw ook recupereren als u verbouwingswerken uitgevoerd heeft? Welke formaliteiten moet u dan naleven? Wanneer laat u het compromis het best ook meteen registreren?

Meest gelezen artikels

SUCCESSIEPLANNING

Schenking vastgoed: hoe optimaliseren?

Nu de tarieven voor het schenken van onroerende goederen in de drie gewesten verlaagd zijn, zit schenken van vastgoed duidelijk in de lift. Hoe gaat u daarbij het best te werk? Wanneer is ‘schenken in schijfjes’ toch nog zinvol? Waarom moet u dan tussen twee opeenvolgende schenkingen telkens drie jaar wachten? Moet u na zo’n schenking ook nog drie jaar in leven blijven? Meer...

SCHENKING

Wat is het voorwerp van uw schenking?

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Hoe wordt de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting momenteel bepaald? Waarom is het dan belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven? In een aantal gevallen is dat trouwens minder evident. Wanneer? Wat doet u dan concreet? Meer...

SCHENKING

Een nieuwe editie van de ‘kaasroute’?

Nu schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris in Vlaanderen soms toch belast worden, raden Nederlandse notarissen systematisch een schenking met rentelast aan. Is die techniek wel even sluitend of kunt u dan toch beter een maatschap oprichten? Waarom is dat ook interessant als u in het Brussels of het Waals gewest woont? Meer...

SUCCESSIE

Verdelingsbeding: een keuzebeding ‘light’?

Als echtgenoten elkaar willen beschermen, dan kiezen ze vaak voor een keuzebeding. Toch zijn aan bepaalde keuzes ook nadelen verbonden, ook op fiscaal vlak. Hoe kunt u er met een verdelingsbeding voor zorgen dat de langstlevende de volledige vrijheid heeft om zelf te kiezen welke goederen hij wil opnemen binnen een 50/50-verdeling van de huwgemeenschap? Waarom is dat fiscaal vaak goedkoper? Meer...

PENSIOEN

Info aanvullend pensioen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten voor informatie over hun aanvullend pensioen nu door naar een website, http://www.mypension.be . Misschien kreeg ook u daarover onlangs een schrijven. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u die informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2017

Meer van Indicator