Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Uw handelshuurder gaat failliet...

De kleinhandel beleeft moeilijke tijden. Heel wat handelspanden staan leeg en een aantal kleinhandelaars zit in slechte papieren. Eindigt de huur automatisch als uw huurder failliet gaat? Hoe dient u dan een aangifte van schuldvordering in? Heeft u ook een voorrecht? Wat zijn uw rechten als de curator tijdelijk verder wil huren? Kunt u zich vooraf indekken door een hogere waarborg te vragen?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Hoe privé-investering in vastgoed financieren?

Investeerders overwegen soms om een deel van hun beleggingen te verkopen om de opbrengst te investeren in vastgoed. Is dat ook altijd de beste strategie? Waarom kan het interessant zijn om uw vastgoedinvestering toch (deels) met een lening te financieren? Is een ‘bullet’-krediet gekoppeld aan een pand op uw beleggingsportefeuille dan een interessant alternatief voor een klassieke hypothecaire lening? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen vervroegd opnemen?

Zoals we eerder berichtten vindt u nu op ‘mypension.be’ informatie over uw aanvullend pensioen. Op die website vindt u wel enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u op de uitkering? Wie kan nog vóór 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Kunt u uw IPT vervroegd opnemen en tegelijk bv. uw VAPZ of uw pensioensparen verder laten lopen, of omgekeerd? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gezinswoning: geen successieplanning nodig?

Aangezien de gezinswoning in de drie gewesten in de erfbelasting vrijgesteld is voor de langstlevende wordt er aan die gezinswoning bij het uitwerken van een successieplanning vaak te weinig aandacht besteed. Bij overlijden van de partner volgt er dan dikwijls een onaangename verrassing. Waarom werkt u toch het best ook voor uw gezinswoning een successieplanning uit? Welke alternatieven zijn er? Meer...

BELASTINGEN

Het geld van uw vennootschap beleggen?

Als u de liquiditeiten van uw vennootschap belegt, dan houdt u het best ook rekening met de fiscale consequenties. Wanneer zijn interesten, dividenden en meerwaarden belastbaar? Zijn minwaarden aftrekbaar? Welke beleggingen hebben een invloed op uw notionele interestaftrek? Waarom kunnen DBI-fondsen interessant zijn, als u het geld van uw vennootschap in aandelen wilt beleggen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Burgerlijke maatschap: wat met de winsten?

Een maatschap wordt vaak gebruikt om vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen. Hoe bepaalt u dan de winst van die maatschap correct? Die winst kan uitgekeerd, gereserveerd of geïncorporeerd worden. Reserveren geeft u meer flexibiliteit, maar is nadelig voor de erfbelasting. Waarom? Wie beslist over de winstverdeling en welke bewijsstukken moet u dan opmaken en bewaren? Meer...
Geactualiseerd op: 23.06.2017

Meer van Indicator