Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Verhuren voor meer dan negen jaar?

Kunt u uw pand ook voor meer dan negen jaar of zelfs voor het leven van uw huurder verhuren? Wat zijn dan de spelregels en welke opzegtermijnen gelden er dan? Kunt u voor een levenslange huur ook een eenmalige huursom vragen? Moet u dan altijd verplicht langs de notaris passeren? Is zo’n contract ook voor u als verhuurder zinvol? Wanneer wel en wanneer niet?

Meest gelezen artikels

SCHENKING

Wat is het voorwerp van uw schenking?

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Hoe wordt de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting momenteel bepaald? Waarom is het dan belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven? In een aantal gevallen is dat trouwens minder evident. Wanneer? Wat doet u dan concreet? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gezinswoning: geen successieplanning nodig?

Aangezien de gezinswoning in de drie gewesten in de erfbelasting vrijgesteld is voor de langstlevende wordt er aan die gezinswoning bij het uitwerken van een successieplanning vaak te weinig aandacht besteed. Bij overlijden van de partner volgt er dan dikwijls een onaangename verrassing. Waarom werkt u toch het best ook voor uw gezinswoning een successieplanning uit? Welke alternatieven zijn er? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen vervroegd opnemen?

Zoals we eerder berichtten vindt u nu op ‘mypension.be’ informatie over uw aanvullend pensioen. Op die website vindt u wel enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u op de uitkering? Wie kan nog vóór 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Kunt u uw IPT vervroegd opnemen en tegelijk bv. uw VAPZ of uw pensioensparen verder laten lopen, of omgekeerd? Meer...

PENSIOEN

Info aanvullend pensioen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten voor informatie over hun aanvullend pensioen nu door naar een website, http://www.mypension.be . Misschien kreeg ook u daarover onlangs een schrijven. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u die informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...

ONROEREND GOED

Algemene vergadering: hoe geldig beslissen?

Binnen een appartementsgebouw worden de beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn opdat de vergadering geldig kan beslissen? En wat als bepaalde eigenaars in de loop van de vergadering al vertrekken? Wat kunt u nog doen als een beslissing niet met de vereiste meerderheid genomen werd? Hoe kunt u dat bewijzen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.04.2017

Meer van Indicator