Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BELEGGEN

Farmasector: beterschap in zicht?

Hoewel de farmasector bekendstaat voor zijn gestage winstontwikkeling liet die sector het de laatste tijd op de beurs afweten. Waarom staat de farmasector vandaag onder druk? Zijn de groeivooruitzichten voor de lange termijn toch nog intact? Kortom, hoe heilzaam is een belegging in geneesmiddelen vandaag nog voor u? Hoe benadert u een investering in die sector dan het best?

Meest gelezen artikels

SUCCESSIEPLANNING

Schenking vastgoed: hoe optimaliseren?

Nu de tarieven voor het schenken van onroerende goederen in de drie gewesten verlaagd zijn, zit schenken van vastgoed duidelijk in de lift. Hoe gaat u daarbij het best te werk? Wanneer is ‘schenken in schijfjes’ toch nog zinvol? Waarom moet u dan tussen twee opeenvolgende schenkingen telkens drie jaar wachten? Moet u na zo’n schenking ook nog drie jaar in leven blijven? Meer...

SCHENKING

Wat is het voorwerp van uw schenking?

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Hoe wordt de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting momenteel bepaald? Waarom is het dan belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven? In een aantal gevallen is dat trouwens minder evident. Wanneer? Wat doet u dan concreet? Meer...

SCHENKING

Een nieuwe editie van de ‘kaasroute’?

Nu schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris in Vlaanderen soms toch belast worden, raden Nederlandse notarissen systematisch een schenking met rentelast aan. Is die techniek wel even sluitend of kunt u dan toch beter een maatschap oprichten? Waarom is dat ook interessant als u in het Brussels of het Waals gewest woont? Meer...

ONROEREND GOED

Hoe een nieuw pand met btw verkopen?

Als u een nieuw gebouwd pand op korte termijn terug verkoopt, dan kunt u ook de privé betaalde btw recupereren. Is dat ook mogelijk als u het pand deels beroepsmatig gebruikt heeft? Wanneer is een pand nieuw? Kunt u de btw ook recupereren als u verbouwingswerken uitgevoerd heeft? Welke formaliteiten moet u dan naleven? Wanneer laat u het compromis het best ook meteen registreren? Meer...

ONROEREND GOED

Algemene vergadering: hoe geldig beslissen?

Binnen een appartementsgebouw worden de beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn opdat de vergadering geldig kan beslissen? En wat als bepaalde eigenaars in de loop van de vergadering al vertrekken? Wat kunt u nog doen als een beslissing niet met de vereiste meerderheid genomen werd? Hoe kunt u dat bewijzen? Meer...
Geactualiseerd op: 24.03.2017

Meer van Indicator