Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Uw huurder klaagt over burenhinder?

Wat houdt het recht op een rustig huurgenot precies in? Kan uw huurder het contract stopzetten omdat hij bv. last heeft van lawaaihinder? Is dat anders als u zelf de hinder veroorzaakt of als er gebreken zijn aan het pand? Bent u op uw beurt zelf verantwoordelijk voor de hinder die uw huurder veroorzaakt? Hoe beschermt u zich daartegen al vanaf het moment dat u het huurcontract opstelt?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Hoe privé-investering in vastgoed financieren?

Investeerders overwegen soms om een deel van hun beleggingen te verkopen om de opbrengst te investeren in vastgoed. Is dat ook altijd de beste strategie? Waarom kan het interessant zijn om uw vastgoedinvestering toch (deels) met een lening te financieren? Is een ‘bullet’-krediet gekoppeld aan een pand op uw beleggingsportefeuille dan een interessant alternatief voor een klassieke hypothecaire lening? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen vervroegd opnemen?

Zoals we eerder berichtten vindt u nu op ‘mypension.be’ informatie over uw aanvullend pensioen. Op die website vindt u wel enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u op de uitkering? Wie kan nog vóór 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Kunt u uw IPT vervroegd opnemen en tegelijk bv. uw VAPZ of uw pensioensparen verder laten lopen, of omgekeerd? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gezinswoning: geen successieplanning nodig?

Aangezien de gezinswoning in de drie gewesten in de erfbelasting vrijgesteld is voor de langstlevende wordt er aan die gezinswoning bij het uitwerken van een successieplanning vaak te weinig aandacht besteed. Bij overlijden van de partner volgt er dan dikwijls een onaangename verrassing. Waarom werkt u toch het best ook voor uw gezinswoning een successieplanning uit? Welke alternatieven zijn er? Meer...

SCHENKING

Wat is het voorwerp van uw schenking?

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Hoe wordt de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting momenteel bepaald? Waarom is het dan belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven? In een aantal gevallen is dat trouwens minder evident. Wanneer? Wat doet u dan concreet? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Burgerlijke maatschap: wat met de winsten?

Een maatschap wordt vaak gebruikt om vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen. Hoe bepaalt u dan de winst van die maatschap correct? Die winst kan uitgekeerd, gereserveerd of geïncorporeerd worden. Reserveren geeft u meer flexibiliteit, maar is nadelig voor de erfbelasting. Waarom? Wie beslist over de winstverdeling en welke bewijsstukken moet u dan opmaken en bewaren? Meer...
Geactualiseerd op: 29.05.2017

Meer van Indicator