Artikeldatabank

Zoekresultaat: 397 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUREN

Bewaartermijn elektronische factuur?

BTW

Uw nieuwe smartphone en de btw

Uw bvba koopt een smartphone, tablet of laptop die u ook privé zal gebruiken. Hoeveel btw is er alweer aftrekbaar en wat als dat privégebruik achteraf wijzigt? Meer...

NOTIONELE INTERESTAFTREK

Tarief notionele interestaftrek (NI)

CONTROLE

Belastingverhoging motiveren?

FACTUREN

Heeft uw aannemer nog schulden?

INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek voor 2017

AFSCHRIJVINGEN

Schrijft uw vennootschap te snel af volgens de fiscus?

Uw vennootschap krijgt controle over de boekjaren 2014 en 2015. De controleur vindt dat u sommige investeringen te snel afgeschreven heeft en wil een zgn. afschrijvingsexcedent belasten. Kunt u zich daartegen verweren en hoe dan? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA

Alle winst van 2016 naar de liquidatiereserve boeken?

Uw vennootschap heeft in 2016 winst gemaakt en binnenkort moet u dus op de jaarvergadering beslissen welke bestemming u daaraan geeft. Is alles naar de liquidatiereserve boeken dan sowieso steeds de beste keuze of soms toch niet? Meer...

BTW - AUTO

Extra btw-aftrek als u auto verkoopt?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA

Notionele interestaftrek of investeringsaftrek voor 2016?

Past uw vennootschap de gewone investeringsaftrek toe, dan heeft ze voor dat boekjaar geen recht op de notionele interestaftrek. U moet dus elk jaar opnieuw kiezen tussen die twee. Hoe doet u dat het best voor boekjaar 2016? Meer...
Geactualiseerd op: 21.04.2017

Meer van Indicator