Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Meerwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GESPREIDE TAXATIE

Wat bij een zgn. gedwongen meerwaarde?

Ook een zgn. gedwongen meerwaarde kan gespreid belast worden als u een herbelegging doet. Aan de minister werd gevraagd hoe dat fiscaal precies zit... Meer...

BELEGGINGEN

Uitkerings- of kapitalisatiebevek?

GESPREIDE TAXATIE

Juiste timing van uw herbelegging?

GESPREIDE TAXATIE

Herbeleggen in een auto?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN

‘Snelle’ meerwaarden op aandelen, hoe zit dat precies?

Uw vennootschap heeft in boekjaar 2013 een ‘snelle’ meerwaarde op aandelen behaald die eerstdaags in de vennootschapsaangifte vermeld moet worden. Hoe wordt die winst belast en wat met de aanrekening van fiscale aftrekposten? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN

Wat is een gebouw precies voor de gespreide taxatie?

In het kader van de zgn. gespreide taxatie moet uw vennootschap de verkoopprijs herbeleggen binnen een termijn van drie of vijf jaar, zo de herbelegging gebeurt in een gebouw. Wanneer is er precies sprake van een gebouw? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN

Waarom herwaarderen en wat zijn de fiscale gevolgen?

Uw boekhouder suggereert om bij de afsluiting van uw boekhouding over 2013 het gebouw in uw vennootschap of andere activa te ‘herwaarderen’. Wat is het nut daarvan en zijn daar ook fiscale gevolgen aan gekoppeld? Meer...

GESPREIDE TAXATIE

Zelf nalatigheidsinteresten vermijden, dat kan!

Bij een zgn. gespreide taxatie moet u tijdig herbeleggen, zo niet riskeert u een pak nalatigheidsinteresten. Nochtans kunt u die interesten zelf vermijden... ! Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorziening uitgestelde belastingen

Onlangs kwam de Commissie voor Boekhoudkundige Normen met een interessant advies over de voorziening voor uitgestelde belastingen. Interessant? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN

Een gespreide taxatie, is dat nu interessant of niet?

Als uw vennootschap een gebouw of een machine ouder dan vijf jaar met winst verkoopt, dan kan die meerwaarde desgevallend gespreid belast worden. Waarom is dat interessant en is dat altijd beter dan een taxatie in één keer? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2017

Meer van Indicator