Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Eenmalige operaties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nut van een ongelijke inkoop eigen aandelen?

Uw bvba kan een deel van haar eigen aandelen inkopen en dat zelfs zgn. disproportioneel. Hoe zit dat fiscaal ook alweer en wanneer is dat interessant? Meer...

INTERNE MEERWAARDE

Wat is er veranderd aan de zgn. interne meerwaarden?

De zgn. interne meerwaarden bij de oprichting van een holding zijn de fiscus al lang een doorn in het oog. De regering heeft nu besloten om een bijzondere regeling te treffen voor sommige van deze meerwaarden. Hoe zit dat juist? Meer...

SOCIAAL VOORDEEL

Trouwcadeau van uw vennootschap?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - EENMALIGE OPERATIES

Rc-schuld wegwerken door aandelen te verkopen?

U wilt van uw rekening-courantschuld af, want die kost u jaarlijks te veel! Heeft u twee vennootschappen, dan kunt u dat oplossen door een aandelenverkoop van de ene aan de andere. Hoe zit dat en wat vond een rechter daarvan? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - EENMALIGE OPERATIES

Een ‘private onroerende leasing’ met uw vennootschap?

U heeft privé een bedrijfspand dat u ter beschikking wilt stellen van uw vennootschap. Heeft u dan al eens gedacht aan een zgn. private onroerende leasing? Wat is dat, hoe zit dat fiscaal en waarvoor kan dat een alternatief zijn? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - EENMALIGE OPERATIES

Een eenmalige of jaarlijkse opstal- of erfpachtvergoeding?

Voor een recht van opstal of erfpacht dat u verleent aan uw vennootschap, mag u een vergoeding vragen. Dat kan een eenmalig bedrag bij aanvang zijn of een jaarlijks bedrag zolang het opstal- of erfpachtrecht loopt. Wat kiest u het best? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

In vereffening en toch een liquidatiereserve?

Kan een vennootschap in vereffening de winst op bv. de verkoop van een pand als liquidatiereserve boeken en die bij de vereffening belastingvrij uitkeren? Meer...

RESERVES

Liquidatie- of wettelijke reserve?

U wilt op de jaarvergadering de winst als liquidatiereserve boeken, maar de wettelijke reserve is nog niet volledig aangelegd. Hoe zit dat dan? Meer...

FINANCIEEL - OVERNAME

Een overname financieren door uitkering superdividend

Wilt u privé of via uw vennootschap een andere overnemen, dan moet u rekening houden met het zgn. financieringsverbod. Op 30 januari 2015 verduidelijkte Cassatie wanneer dat verbod niet speelt. Wat is er in de praktijk zoal mogelijk? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT

Pand nu pas naar vennootschap, wordt u dan nog belast?

Bij de stopzetting van uw eenmanszaak heeft u uw bedrijfspand privé gehouden en aan uw vennootschap verhuurd. Nu, bv. 10 jaar later, wilt u dat pand alsnog aan uw vennootschap overdragen. Wordt u dan daarop privé nog belast? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator