Artikeldatabank

Zoekresultaat: 81 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FINANCIEEL

Online aangifte schuldvordering!

FINANCIEEL - VARIA

Buitenlandse rekening van uw bvba melden?

Voor uw buitenlandse privérekeningen geldt er een dubbele meldingsplicht. Geldt dat eigenlijk ook voor de rekening die uw bvba in het buitenland heeft? Meer...

BTW

Vrijwillig btw-voorschotten betalen?

Sinds 01.04.2017 bent u niet langer verplicht om nog btw-kwartaalvoorschotten te betalen. Akkoord, zei een abonnee, maar ik mág dat toch nog wel doen? Meer...

FINANCIEEL - VARIA

Wat als u de fiscale rekeningen niet tijdig betaald krijgt?

Uw vennootschap zit tijdelijk krap bij kas, maar er moeten net een paar zware fiscale rekeningen betaald worden. Wat zijn de gevolgen als u die te laat betaalt? Heeft u ook recht op een afbetalingsplan als tijdig betalen echt niet meer lukt? Meer...

FINANCIEEL

Een betwiste aanslag toch betalen?

FINANCIEEL - VARIA

Zorg dat uw vennootschap financieel gezond is!

U heeft vernomen dat er gesleuteld wordt aan de vennootschapsbelasting en daarom gaat u dit jaar nog investeren. Wilt u daarvoor een krediet van de bank, dan moet uw bvba in goede papieren zitten. Wat kunt u daarvoor nu al doen? Meer...

FINANCIEEL - VARIA

Nu 12,5% voorafbetalen genoeg?

Om te vermijden dat u bij uw eindafrekening een boete moet betalen, kunt u vóór 11 april een voorafbetaling doen. Hoe pakt u dat het best aan? Meer...

JAARREKENING - VARIA

Laat wanbetalers uw kredietwaardigheid niet aantasten!

De cijfers van een vennootschap van prins Laurent kleuren rood, maar de recuperatie van een belangrijke schuld zou soelaas brengen, zo liet de pers uitschijnen. Welke lessen kunt u hieruit trekken en wat is daarbij nú van belang? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Rc omzetten in kapitaal: zo gemakkelijk gaat dat niet…

Als op de balans van uw bvba of nv een rekening-courantschuld geboekt staat ten opzichte van u, dan kunt u dat niet zonder meer omzetten in kapitaal. Wat is daarbij van belang en hoe pakt u dat dan concreet het best aan? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Via uw groepsverzekering privé investeren in vastgoed…

Uw bvba sloot een groepsverzekering af. Het opneembare voorschot daarvan is echter niet groot genoeg om de vastgoedinvestering die u privé wilt doen, te financieren. Is er dan toch een betaalbare financiering mogelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator