Recentste nummer

BTW

Geen btw-voorschot meer, extra cash?

Als kwartaalaangever voor de btw moet u binnenkort geen voorschotten meer betalen. Wat zijn daarvan de praktische gevolgen?
Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Steeds belast op die 40% VAA auto?

MAALTIJDCHEQUES

Maaltijdcheques voor u alleen?

BEDRIJFSLEIDER - BEVOEGDHEDEN

Sorry, maar onze deal gaat niet door!

U heeft op het autosalon voor uw vennootschap een auto gekocht en daarvoor een contract getekend. Is die aankoop dan geldig als nadien blijkt dat u daartoe niet de bevoegdheid had? Kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT

Uw kind als jobstudent of beter als student-zaakvoerder?

Uw zoon zou graag iets bijverdienen en zou als jobstudent in uw vennootschap kunnen werken. Is echter het nieuwe regime voor student-zelfstandigen, waarbij uw zoon dus zaakvoerder wordt in uw vennootschap, geen beter alternatief?
Meer...

FINANCIEEL - VARIA

Wat als u de fiscale rekeningen niet tijdig betaald krijgt?

Uw vennootschap zit tijdelijk krap bij kas, maar er moeten net een paar zware fiscale rekeningen betaald worden. Wat zijn de gevolgen als u die te laat betaalt? Heeft u ook recht op een afbetalingsplan als tijdig betalen echt niet meer lukt?
Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Voordeel doen met die zgn. deeleconomie?

Vanaf 01.03.2017 worden inkomsten uit diensten die particulieren via erkende platformen verstrekken aan andere particulieren fiscaal gunstig belast. Kunt u dat dan ook gebruiken voor diensten die binnen het doel van uw bvba kaderen?
Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nut van een ongelijke inkoop eigen aandelen?

Uw bvba kan een deel van haar eigen aandelen inkopen en dat zelfs zgn. disproportioneel. Hoe zit dat fiscaal ook alweer en wanneer is dat interessant?
Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2017

Meer van Indicator