Recentste nummer

KLEIN BESCHRIJF

Hoe kadastraal uittreksel aanvragen?

Sinds enkele weken moet u een nieuw aanvraagformulier gebruiken om kadastrale uittreksels aan te vragen. Dat is niet zonder belang...
Meer...

FISCAAL - VARIA

Pand van vennootschap wordt privé, wat dan bij verkoop?

Een klant wil een woning verkopen met winst, maar dat pand is wel nog maar recentelijk uit zijn vennootschap naar hem privé overgegaan. Wordt uw klant dan op die winst bij verkoop privé belast of niet? Waar hangt dat van af?
Meer...

FISCAAL - ERFPACHT

Grond in erfpacht en pand in eigendom, fiscaal interessant?

U wilt een nieuwbouwappartement aan de kust kopen. De grond kunt u echter niet kopen, maar die wordt in erfpacht gegeven. Wat zijn uw voor- en nadelen als koper dan en hoe ziet het fiscale plaatje eruit?
Meer...

GEMEEN HUURRECHT - OPZEGTERMIJN

Wanneer eindigt de huur van garage, weide of kantoor?

U verhuurt een garage, weide of kantoor. Zo’n huur valt dan onder het stelsel van de zgn. gemene huur. Wat betekent dat precies? Hoe kunt u zo’n huur dan precies stopzetten en wat als de voorziene termijn intussen afgelopen is?
Meer...

VERZEKERINGEN - SCHULDSALDO

De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

De koper wil ingedekt zijn voor het geval dat hij overlijdt nadat het compromis getekend is. Hij wil immers vermijden dat zijn erfgenamen in dat geval de dupe zouden zijn en de lening moeten afbetalen. Hoe zit dat precies?
Meer...

MEDE-EIGENDOM - HUURDER

Als syndicus de gemeenschappelijke kosten opsplitsen?

Een mede-eigenaar vraagt u als syndicus om de gemeenschappelijke kosten op te splitsen tussen hemzelf en zijn huurder. Moet u die verdeling als syndicus dan maken? Hoe gaat u daarmee om?
Meer...

WONINGHUUR - SLECHTE BETALERS

Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

Uw huurder betaalt de huur niet tijdig en vraagt om een afbetalingsplan. Heeft het zin om daar met hem afspraken over te maken? Hoe pakt u dat aan en wat neemt u dan precies op in zo’n plan?
Meer...

FISCAAL - KADASTRAAL INKOMEN

Die afmeting van het kadaster, klopt dat wel?

VLAAMS GEWEST - VARIA

Een nieuwe kaart overstromingsgebieden

Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator