Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Belastbare voordelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Privé belastbaar voordeel woning ongrondwettig?

Het zgn. voordeel gratis woonst wordt zwaarder belast als de eigenaar een vennootschap is, dan als het een natuurlijk persoon is. Volgens de rechter is dat verschil niet gerechtvaardigd, maar kunt u daar nu ook uw voordeel mee doen? Meer...

BELASTBARE VOORDELEN

Hoeveel kostte uw ‘gratis’ lening... ?

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Voordeel gratis woonst en energie voor 2015?

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL

Impact van uw voordeel auto op uw aftrekbare autokosten?

Heeft u een vennootschap en wordt u privé belast op een voordeel auto, dan mag u de niet-aftrekbare autokosten verminderen met het bedrag van dat voordeel. Geldt dat ook als u het voordeel laat boeken op uw rekening-courant? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Houd uw privé belastbare voordelen voordelig!

Woont u in een pand van uw vennootschap en/of heeft u geld geleend van uw vennootschap via rekening-courant, dan zijn de privé belastbare voordelen die u dit jaar zal moeten aangeven alweer gestegen, tenzij u wat optimaliseert... Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Jaloezietaks weer gestegen?

Rijdt u ook privé met de auto van de vennootschap, dan wordt u zelf belast op een voordeel auto dat berekend wordt op de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot. Onlangs werden enkele coëfficiënten aangepast. Wat betekent dat concreet? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Auto voor de dochter bij uzelf belastbaar?

In een recente circulaire verduidelijkt de fiscus dat voordelen die verstrekt worden aan de kinderen of de partner van de bedrijfsleider, onder bepaalde voorwaarden bij deze laatste belastbaar zijn. Wat is er ter zake van belang? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Nu zeker te corrigeren indien nodig!

Bent u zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap, dan moet er op het loon dat u opneemt, verplicht bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Omdat dit niet altijd correct gebeurt, gaat de fiscus er vanaf 2014 gericht op controleren... Meer...

VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN

Is het spook van de 309% nu dood?

De wetgeving inzake de monsterboete van 309% die tot voor kort in feite elke vennootschap riskeerde, is inmiddels aangepast en behoorlijk versoepeld. Hoe ziet de regeling er nu uit en wat bij een controle over de vorige jaren? Meer...

VENNOOTSCHAP

Wat kost uw rekening-courantschuld u?

Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator