Recentste nummer

AFTREKBARE KOSTEN

Niet aftrekbaar want niet btw-conform?

Omdat bepaalde facturen niet btw-conform zijn, verwerpt de fiscus de aftrek als beroepskosten van die facturen! Wat vond een rechter daar onlangs van?
Meer...

BELEGGEN - VARIA

Zit de regering ook aan uw spaarcenten in 2018... ?

Het zomerakkoord voorziet ook in een aantal zaken die te maken hebben met uw spaarcenten. Hoe zit dat juist en wat houdt nu dat fameus akkoord over de effectentaks in, waar de regering onlangs alweer over samenzat?
Meer...

EENMANSZAAK - AFTREKBARE KOSTEN

Kunt u afschrijven op de eigendom van uw partner?

Gebruikt u uw woning voor uw eenmanszaak, dan kunt u daarop afschrijven. Kunt u dan ook afschrijven op het eigendomsaandeel van uw partner en maakt het daarbij uit of u gehuwd of samenwonend bent? Hoe pakt u dat het best aan?
Meer...

SLECHTE BETALERS - VARIA

Uw klant komt niet opdagen bij de rechter...

Uw klant betaalt niet en voor u zit er niets anders op dan hem voor de rechter te brengen. Op de zitting komt hij echter niet opdagen. Is dat een probleem? Is dat een reden om de betaling op de lange baan te schuiven? Wat wijzigt er hier?
Meer...

PERSONEEL - OVERUREN

Wanneer geen toeslag als een deeltijdse meer werkt?

Uw deeltijdse werknemer werkt 20 uur per week, maar zou een aantal weken wel meer dan 20 uur moeten werken. Hoe zorgt u ervoor dat die zgn. bijkomende uren niet tot extra loontoeslagen leiden? Wat is er nieuw bij variabele roosters?
Meer...

RECHT - PUBLICITEIT

Voldoet uw website en/of Facebook-pagina aan alle regels?

De economische inspectie houdt een actie rond websites en Facebook-pagina’s. Ze gaat daarbij systematisch na of alle verplichte vermeldingen voorzien zijn. Hoe bent u gerust dat uw website in orde is?
Meer...

ONROEREND GOED - AAN- & VERKOOP

Teruggave van registratierechten bij snelle verkoop

U wilt een gebouw of een grond verkopen die u nog niet zo heel lang geleden gekocht heeft. Wist u dat u dan eventueel een stuk van de registratierechten kunt terugkrijgen die u op de aankoop betaald heeft? Hoe zit dat nu eigenlijk?
Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator