Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BRUGDAGEN

Meer bruggen mogelijk dan er vervangingsdagen zijn?

In 2018 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen terwijl er vier data zijn die interessant kunnen zijn om de brug te maken vóór of na een weekend. Hoe kunt u die twee andere data ‘overbruggen’ en wat moet u daarvoor doen? Meer...

AFWEZIGHEID - LOON

U moet toch niet betalen voor het oudercontact, zeker?

Stel, een werknemer wil het werk een paar uur vroeger verlaten om tijdig op het oudercontact voor zijn kind te geraken. Hij stelt dat dit een overmachtssituatie is en dus een ‘wettige afwezigheidsreden’ die u niet kunt weigeren. Klopt dat? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

VAKANTIE - INHAALRUST

Wat als niet iedereen kan thuisblijven op een brugdag?

Stel, te veel werknemers willen vakantie op dezelfde dag (bv. om op 6 mei a.s. de brug te maken). Het zijn er zelfs zo veel dat u de aanvragen niet kunt blijven honoreren. Mag u die dan weigeren? Hoe kunt u dat correct en goed oplossen? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - POLITIEK VERLOF

Niet verkozen voor de Kamer, toch beschermd?

Stel, u heeft een werknemer die op de lijst stond voor de voorbije federale, regionale of Europese verkiezingen. Is hij door deze kandidaatstelling, net zoals dat bij de gemeenteraadsverkiezingen het geval is, beschermd tegen ontslag? Meer...

AFWEZIGHEID - UURROOSTERS

Een goal van Hazard... en ’s morgens forfait

Over een paar weken wordt het WK in Brazilië op gang getrapt. De wedstrijden vinden wel na de werkuren, maar soms laat op de avond plaats. Waarop moet u letten als u ’s anderendaags aangepaste werkuren of vakantie zou toestaan? Meer...

AFWEZIGHEID

Stemmen, werken of zitten op 25 mei?

Op 25 mei 2014 vinden de parlementsverkiezingen plaats. In uw bedrijf wordt er echter gewerkt op zondag. Moet uw werknemer dan komen werken of gaan stemmen? En wat als hij in een stem- of telbureau moet zetelen? Meer...

KLEIN VERLET - AFWEZIGHEID

Op uw kosten naar de rechtbank voor echtscheiding?

Stel, een werknemer zit in een echtscheiding verwikkeld en zal daarvoor volgens zijn advocaat regelmatig naar de rechtbank moeten komen. Moet u voor dergelijke (halve) dagen van afwezigheid eigenlijk klein verlet toekennen? Meer...

AFWEZIGHEID OP HET WERK - ONDERBREKING LOOPBAAN

Uw werknemer in de gemeenteraad... en dus afwezig?

Stel, een werknemer werd afgelopen zondag verkozen voor de gemeenteraad en zal mogelijk zelfs een mandaat van bv. schepen uitoefenen. In beide gevallen heeft hij recht op zgn. politiek verlof. Wat houdt dit precies in? Meer...

GEWAARBORGD DAGLOON - FAMILIAAL VERLOF

Ziekte van een kind: altijd familiaal verlof?

Stel, een werkneemster krijgt telefoon van de crèche of de school om haar kind(je) te gaan afhalen omdat het ziek geworden is. Moet u dan loon betalen voor de uren waarop ze afwezig zal zijn of gaat het om zgn. familiaal verlof? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator