Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GROEPSVERZEKERING

Moet ú ook aanzuiveren als de verzekeraar faalt?

Voor een groepsverzekering moet u een bepaald rendement garanderen aan uw werknemers. In mei 2017 stelden de media nog dat een cassatiearrest deze verplichting ‘bevestigd’ zou hebben. Hoezo, stond die dan al niet langer vast? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Rendementsgarantie van 1,75% in 2017

Net zoals in 2016, moet u ook in 2017 minstens 1,75% garanderen aan uw werknemers op een storting in de groepsverzekering. Heeft u dan een probleem in de wetenschap dat uw verzekeraar slechts tussen de 0,5% en 1% garandeert? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering opvragen na brugpensioen

Stel, een werknemer stopt met werken vóór hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bv. via het stelsel van brugpensioen. Wanneer hij zijn groepsverzekering al wenst op te nemen, tegen welk tarief wordt die uitkering dan belast? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Spaarpot groepsverzekering ‘veilig’ voortaan?

Bij sommige groepsverzekeringen was er vroeger geen overlijdensdekking meer mogelijk, als de werknemer het bedrijf verliet. Door de recente wijzigingen aan de Wet op de aanvullende pensioenen is daar een mouw aan gepast. Hoe? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Op welke leeftijd groepsverzekering opnemen?

Een contract inzake aanvullend pensioen kan sinds 1 januari 2016 in de regel niet meer vóór de datum van het effectief pensioen uitgekeerd worden. Welke gevolgen heeft dat voor uw personeel en voor lopende contracten? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Geen bijpas-risico op groepsverzekering meer?

Ingevolge een nieuwe wet wordt u niet langer verplicht om een rendement van 3,25% of 3,75% op de groepsverzekering te garanderen t.o.v. uw werknemers. Hoe zit het nieuwe systeem dan wel in elkaar? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Spaarpot groepsverzekering toch naar erfgenamen?

Als iemand het bedrijf verlaat, verliezen zijn erfgenamen soms de rechten op de groepsverzekering, aldus de media. Het hangt af van het type contract. Hoe kan een werknemer van wie de ex-werkgever zo’n contract had, dit vermijden? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Wijninckx-bijdrage nog een jaar onveranderd

GROEPSVERZEKERING - IMPLICIET ONTSLAG

Kunt u stoppen met de groepsverzekering?

Stel, u zou omwille van de wettelijke rendementsgarantie of een andere reden, de groepsverzekering van uw werknemers willen schorsen of stopzetten. Is dat mogelijk en zo ja, op welke manier? Een recent arrest licht toe... Meer...

GROEPSVERZEKERING

Wat vindt u terug op de jaarlijkse informatiefiche?

Heeft u een groepsverzekering voor uw personeel, dan bezorgt de verzekeraar elk jaar informatiefiches waaruit opgemaakt kan worden hoeveel die groepsverzekering zal opleveren. Hoe moet men zo’n fiche ‘begrijpend lezen’? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator