Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WEBSITES I.V.M. PERSONEEL

Wat vindt men op Mycareer.be?

Op Mycareer.be staat informatie over de loopbaan die een (kandidaat-)werknemer al achter de rug heeft. Waarvoor kan hij of zij die informatie nodig hebben, en kunt u die als (kandidaat-)werkgever ook raadplegen? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

PERSONEELSBELEID - DISCRIMINATIE

Geen hoofddoek = neutraal?

Half maart 2017 stonden de media bol van berichten over een Europees arrest dat stelt dat u het dragen van een hoofddoek op het werk mag verbieden via bv. het arbeidsreglement. Is het inderdaad zo simpel als de media lieten uitschijnen? Meer...

PERSONEELSBELEID - 45-PLUSSERS

Wie spreekt er mee over het werkgelegenheidsplan?

Ingevolge cao 104 moeten bedrijven met minstens 20 werknemers in principe weer een zgn. werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken. Dit moet in overleg met het personeel gebeuren. Wat betekent dit en welke timing geldt er? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Tegen wanneer loonkloofverslag 2017 maken?

Een relatief nieuwe verplichting voor bedrijven van minstens 50 werknemers bestaat erin dat ze om de twee jaar een loonkloofverslag moeten opmaken. Dat moet nu voor de tweede keer. Welke timing moet u daarbij in het oog houden? Meer...

PERSONEELSBELEID

Hoe en wanneer personeelsfeesten ‘fiscaal’ plannen?

Stel, de ‘feestkalender’ van 2017 die men plant, bevat drie items: een receptie in januari, een barbecue in juni en een kerstfeest op het einde van het jaar. Zijn die ‘feesten’ dan alle drie fiscaal aftrekbaar of moet u bijsturen voor het te laat is? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Dronken terug van de lunch: loon kwijt?

Stel, een bediende komt na zijn middagpauze dronken toe op het werk en gaat terug aan zijn bureau zitten... evenwel zonder nog echt iets te doen. Dan moet u hem voor die halve dag toch geen loon betalen, zeker? Meer...

LOONADMINISTRATIE - SOCIAAL SECRETARIAAT

Tijd voor de round-up van de ‘lonen’ van 2016

Nu het jaar ten einde loopt, kan het de moeite lonen om een round-up te maken van uw loonadministratie van 2016. Heeft u bv. wel alle premies al betaald en alle voordelen al aangegeven? Even kijken hoeveel tijd u nog heeft... Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Hoe voorbereiden op de nieuwe privacyregels?

Elk bedrijf verwerkt op een geautomatiseerde manier gegevens over werknemers en/of sollicitanten. Door een recente Europese verordening zullen vanaf 25 mei 2018 de regels hieromtrent strenger worden. Hoe bereidt u zich (goed) voor? Meer...

PERSONEELSBELEID - LOON

De Lijn achterna met verkeersboetes?

Half augustus woedde er nog een politieke discussie in de media of het wel kon dat de chauffeurs van De Lijn hun boetes niet zelf moeten betalen. Stel, u wilt als ‘gewone’ werkgever ‘uit de privé’ ook zoiets. Welk regime geldt er dan? Meer...
Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator