Artikeldatabank

Zoekresultaat: 82 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Tijdskrediet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Slechte bedrijfscijfers: ontslagmotief bij tijdskrediet?

Stel, de cijfers van het bedrijf zijn minder goed dan verwacht en u wilt dit als ‘objectief’ motief gebruiken om iemand te ontslaan die op tijdskrediet is. Volstaat het om die slechte cijfers hard te maken of is er meer nodig? Een arrest licht toe... Meer...

LOOPBAANONDERBREKING

Voor wie is nog ‘medische bijstand’ mogelijk?

Zoals u weet, kan een werknemer loopbaanonderbreking (LBO) nemen om een zwaar zieke te verzorgen. Welke gezins- en familieleden komen hiervoor nog in aanmerking sinds 1 juni 2017, en wat betekent ‘zwaar ziek zijn’? Meer...

TIJDSKREDIET - RVA-UITKERINGEN

Heeft iedereen nu recht op 51 maanden zorgkrediet?

Sinds 1 april 2017 werd het tijdskrediet voor motief ‘zorg’ verhoogd tot 51 maanden. Wat de uitkeringen betreft, is dat pas op 1 juni 2017 gebeurd. Hoe rijmt men dat met elkaar? En wie heeft er nu allemaal recht op die 51 maanden? Meer...

TIJDSKREDIET EN THEMATISCH VERLOF

De ene palliatieve zorgen zijn de andere niet...

Ingevolge de Wet op werkbaar en wendbaar werk (WWW-wet) werd het zgn. palliatief verlof uitgebreid van 2 x 1 maand naar 3 x 1 maand. Wil dit dan zeggen dat men voor één en dezelfde persoon max. drie maanden kan ‘thuisblijven’? Meer...

TIJDSKREDIET

Zonder motief niet meer, maar wel meer zorgkrediet

Sinds 1 april 2017 kan men in principe niet meer met tijdskrediet zonder motief gaan. Het tijdskrediet met zorgmotief werd dan weer verlengd tot in principe 51 maanden. Wat betekent dit voor aanvragen die u onlangs ontvangen heeft? Meer...

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanvraag via e-mail: negeren of antwoorden?

Een aanvraag om tijdskrediet of ouderschapsverlof moet in principe gebeuren via een aangetekende brief of een brief die ter ondertekening afgegeven wordt. Betekent dit dan dat u een aanvraag via e-mail mag negeren? Meer...

TIJDSKREDIET - OUDERSCHAPSVERLOF

Aanpassingen 2017 nog niet in voege sinds 1 januari!

Vanaf 2017 zijn er meer mogelijkheden inzake tijdskrediet (51 i.p.v. 36 maanden) en ouderschapsverlof (óók met 1/10), zo lieten de media eind 2016 uitschijnen. Klopt dat echter wel, lees: moet/mag u dit inderdaad al toestaan sinds 1 januari? Meer...

PENSIOEN - TIJDSKREDIET

Tijdskrediet anno 2016: gelijkgesteld voor pensioen?

Stel, een werknemer overweegt om tijdskrediet te nemen, maar laat die beslissing ook afhangen van de vraag of dit effect zal hebben op zijn pensioen. In welke mate wordt tijdskrediet nog gelijkgesteld voor het pensioen? Meer...

SOCIAAL SECRETARIAAT

Waarom aantal werknemers op 30.06 laten berekenen?

In het kader van de startbanen en het tijdskrediet is het belangrijk om uw aantal personeelsleden op 30 juni en/of tijdens het tweede kwartaal van een jaar te kennen. Waarom is dat zo en hoe berekent u die aantallen? Meer...

TIJDSKREDIET - BIJKOMENDE UREN

Deeltijds tijdskrediet en inhalen van bijkomende uren

Stel, een werknemer die met deeltijds tijdskrediet is, weigert om bijkomende uren te doen bovenop zijn normaal aantal werkuren. Iemand die op tijdskrediet is, zou wettelijk gezien nl. niet extra mogen werken, beweert hij. Klopt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator