Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Fiscale aftrek

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FIRMAWAGEN

Toch maar VU van 17% bij baanjob met tankkaart?

Als u naast een firmawagen ook nog een tankkaart toekent, bedragen de zgn. verworpen uitgaven (VU) op het VAA in principe 40% i.p.v. 17%. In welke situaties kan het, zo blijkt uit recente richtlijnen, toch nog steeds om slechts 17% gaan? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Verworpen uitgave en tankkaart gepubliceerd

BEDRIJFSWAGEN

Toch verworpen uitgave bij eigen bijdrage voortaan...

Als de werknemers een ‘eigen bijdrage’ betalen voor het privégebruik van de firmawagen, moest er geen verworpen uitgave (VU) op het VAA berekend worden. Sinds 1 januari 2017 is dat echter wél het geval. Wat zijn de gevolgen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Wat gaat een tankkaart u kosten?

Vanaf volgend jaar (2017) wil de regering de tankkaart van een firmawagen belasten bij de werkgever. Kunt u die tankkaart dan schrappen en/of vervangen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Duurder en toch goedkoper?

De berekening van het VAA voor de firmawagen zou in principe nauwelijks wijzigen in 2015. Hoe kunt u bijgevolg uw autobudget onder controle houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Btw-aftrek firmawagens: hoe beroepsgebruik bepalen?

In een recente instructie geeft de fiscus (eindelijk) aan hoe u de verhouding beroeps-/privégebruik van een firmawagen moet bepalen met het oog op de btw-aftrek. Er zijn drie methodes mogelijk. Welke is de interessantste? Meer...

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL REGIME

Brandstofkosten niet meer volledig aftrekbaar...

In de voorbije begrotingsronde werd er alweer gesleuteld aan het fiscale regime van de firmawagens... uiteraard niet in uw voordeel. In welke mate stijgen uw kosten nog maar eens? Kunt u dit op de één of andere manier compenseren? Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Firmawagens worden weer wat duurder…

Vanaf 1 april a.s. zal de beperkte fiscale aftrek (in functie van de CO2-uitstoot) volop spelen (= voor alle wagens gelden, dus niet alleen meer voor de wagens aangekocht na 1 april 2007). Welke gevolgen heeft dat voor uw boekhouding? Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Kunt u de werknemers laten meebetalen?

Op de pagina hiernaast kon u al lezen dat de meeste firmawagens duurder worden doordat de fiscale aftrek ervan verkleint. Kunt u (een deel van) die hogere kostprijs doorrekenen aan de werknemer? Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Fiscale aftrek van de firmawagen en CO2

Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator