Artikeldatabank

Zoekresultaat: 67 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Alternatief belonen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PREMIES

Het zomerakkoord en de winstpremie

LOON(KOSTEN)

Cafetariaplannen worden erkend in de rechtspraak!

Stel, u wilt uw globale loonkost reduceren door – in overleg met uw werknemers – een stuk brutoloon te vervangen door een voordeel waarop geen bijdragen verschuldigd zijn. Kan de RSZ dit betwisten? Een recent arrest licht toe... Meer...

LOON

Ook innovatiepremies mogelijk in 2017-2018

ALTERNATIEF BELONEN

Vanaf welk bedrag ‘anders verlonen’?

Het grensbedrag voor 2016 waarop de pensioenen berekend worden, bedraagt € 54.648,70. Op maandbasis is dat € 4.203 bruto. Wat doet u met deze info? Meer...

LOONSVERHOGING

Hoe ontwijkt u de loonnormkwestie?

Voor 2017 zal er weer een loonnorm gelden... maar die moet zelfs nog bepaald worden. Men zou ook strenger gaan bestraffen. Moet u daarop wachten? Meer...

ALTERNATIEF BELONEN - RSZ-BIJDRAGEN

Extralegaal kindergeld pas vanaf x-jaar dienst?

Een aanvulling op het wettelijk kindergeld is voordelig, want in principe vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Moet u dit dan aan alle werknemers (met kinderen) geven, of kunt u het beperken tot bepaalde ‘groepen’? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

PREMIES - RSZ-BIJDRAGEN

Premie zonder RSZ als kind 12 wordt!

Een premie zonder RSZ-bijdragen uitkeren voor een kind (van de werknemer) dat zijn plechtige communie doet? Het kan, zo volgt uit een recent arrest... Meer...

LOON - BEDRIJFSVOORHEFFING

Eén hoger bedrag voor VAA energie in 2016

PERSONEELSBELEID - BEDRIJFSWAGEN

Iedereen een firmawagen: ook iets voor u?

U heeft misschien ook in de media vernomen dat een groot bedrijf aan gans zijn personeel de mogelijkheid biedt om brutoloon in te leveren voor een firmawagen. Is dat eigenlijk wel wettelijk mogelijk en zo ja, is het ook interessant? Meer...

ALTERNATIEF BELONEN

Loonbonus als dé ‘opslag’ voor 2016?

Als er budget is in 2016 voor een ‘eigen’ collectieve verhoging, hoe kunt u die dan goedkoop toekennen, zónder dat u bovendien last heeft van de loonnorm? Meer...
Geactualiseerd op: 13.10.2017

Meer van Indicator