Artikeldatabank

Zoekresultaat: 54 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Deeltijdse arbeid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DEELTIJDSE ARBEID

Meer ‘vrijgestelde’ bijkomende uren in variabele regimes

Deeltijdse werknemers kunnen een krediet aan bijkomende uren presteren waarvoor geen toeslagen verschuldigd zijn. Op 1 oktober 2017 is het krediet voor de variabele werkregimes verhoogd. Voor wie geldt dit en hoe werkt het? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Deeltijds contract en AR aanpassen aan WWW-wet?

De WWW-wet heeft op 1 oktober 2017 een aantal nieuwigheden inzake deeltijdse uurroosters ingevoerd. In welke mate moet u omwille van die nieuwigheden uw contracten en/of arbeidsreglement (AR) aanpassen? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Versoepelingen inzake deeltijdse roosters op komst...

Ingevolge de Wet op werkbaar en wendbaar werk worden vanaf 1 oktober 2017 de formaliteiten inzake deeltijds werk versoepeld. Over welke versoepelingen gaat het en wat moet u doen om er gebruik van te kunnen maken? Meer...

VERVANGINGSOVEREENKOMST

Deeltijds + deeltijds = meer dan voltijds?

Stel, iemand die halftijds bij u tewerkgesteld is, zal gedurende bv. een half jaar een andere halftijdse werknemer (die bv. met tijdskrediet gaat) vervangen. Kunt u voor die vervanging dan een halftijdse vervangingsovereenkomst gebruiken? Meer...

OPZEGGINGSTERMIJN - DEELTIJDSE ARBEID

Kan een halftijdse een voltijdse, kortere opzeg doen?

Stel, u zegt een bediende op die halftijds werkt. Haar opzegtermijn bedraagt in principe acht weken. In de plaats daarvan zou ze nog vier weken voltijds komen werken. Komt zo’n kortere, maar voltijdse opzegtermijn op hetzelfde neer? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID - RVA

Van 24 uur naar 16 uur per week: wat met de IGU?

Stel, iemand werkt deeltijds en ontvangt nog een opleg van de RVA, een zgn. inkomensgarantie-uitkering (IGU). Als u minder werk zou hebben en zijn uren wilt verminderen, moet dat dan via een ontslag of kan dat in wederzijds akkoord? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST - EXTRA UREN

Opletten met opeenvolgende bijlagen voor extra uren...

Stel, iemand werkt halftijds met een contract van onbepaalde duur en soms laat u hem tijdelijk met een bijlage aan dat contract extra uren doen. Mogen die periodes van extra werk dan direct op elkaar volgen? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Deeltijds werken, voltijds betalen?

Als de formaliteiten inzake de uurroosters niet 100% nageleefd werden, kan een deeltijdse dan plots een voltijds loon eisen? Neen, zegt het Hof van Cassatie... Meer...

KLEIN VERLET - DEELTIJDSE WERKNEMERS

De rechten van deeltijdsen bij plechtige communie

Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind heeft een werknemer in principe recht op een dag klein verlet. Wanneer men deeltijds werkt, kan dit recht ‘de facto’ echter verloren gaan. Wanneer is dat het geval? Meer...

TIJDSKREDIET - BIJKOMENDE UREN

Deeltijds tijdskrediet en inhalen van bijkomende uren

Stel, een werknemer die met deeltijds tijdskrediet is, weigert om bijkomende uren te doen bovenop zijn normaal aantal werkuren. Iemand die op tijdskrediet is, zou wettelijk gezien nl. niet extra mogen werken, beweert hij. Klopt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator