Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Personeel digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit Tips & Advies Personeel

Toon thema's en trefwoorden

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Personeel by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-personeel.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Geen concurrentie in gans België, is dat overdreven?

Een bediende gaat naar een concurrerend bedrijf ondanks een niet-concurrentie-beding. Omdat hij meent dat het beding te ruim geformuleerd is, eist hij nog betaling van de zgn. compensatoire vergoeding ook. Kan dat allemaal zomaar?

Meest gelezen artikels

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

LOON(KOSTEN)

Cafetariaplannen worden erkend in de rechtspraak!

Stel, u wilt uw globale loonkost reduceren door – in overleg met uw werknemers – een stuk brutoloon te vervangen door een voordeel waarop geen bijdragen verschuldigd zijn. Kan de RSZ dit betwisten? Een recent arrest licht toe... Meer...

ZIEKTE - CONTROLEARTS

Thuis moeten zijn voor de controle... en toch niet thuis

Stel, in uw sector of arbeidsreglement is er een zgn. thuisblijfverplichting voor de controlearts voorzien. Wanneer de zieke werknemer toch niet thuis zou zijn als de controlearts langskomt, mag u dan onmiddellijk gewaarborgd loon inhouden? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Glijdende uren: wat houdt het in sinds 1 februari 2017?

De Wet op werkbaar en wendbaar werk heeft het systeem van zgn. glijdende werktijden, dat vroeger al wel gedoogd werd, een echte wettelijke basis gegeven. Wat houdt dit systeem in en hoe kunt u er mogelijk voordeel mee doen? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Wat moet u doen als u al met glijdende uren werkte?

Stel, u werkt al van vóór 1 februari 2017 met glijdende werktijden. Vermits de Wet op werkbaar en wendbaar werk daar op die datum een echte wettelijke basis voor gecreëerd heeft, moet u nu ook iets doen om u daarmee te conformeren? Meer...
Geactualiseerd op: 26.06.2017

Meer van Indicator