Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Pensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

40 jaar als zelfstandige en nog geen deftig pensioen?

Recent kwam in de media hoe iemand die 40 jaar als zelfstandige gewerkt had nadien een pensioen kreeg van minder dan € 1.000. Kan dat wel? Het minimumpensioen als zelfstandige is toch even hoog als dat van een werknemer? Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

Nu ook online info over uw aanvullend pensioen...

Sinds december 2016 is de website http://www.mypension.be weer wat uitgebreid. Naast informatie over uw wettelijk pensioen vindt u er voortaan ook het een en ander terug in verband met uw aanvullend pensioen. Hoe zit dat juist? Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

Voortaan vindt u online informatie over uw pensioen...

Sinds kort kunt u ook als zelfstandige via de website http://www.mypension.be te weten komen op welke datum u met pensioen kunt gaan. Hoe zit dat precies? Komt u er ook te weten hoeveel pensioen u mag verwachten? Meer...

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Een premie voor uw aanvullend pensioen overslaan?

U bouwt een fiscaal interessant extralegaal pensioen op, maar dit jaar zit u wat krap bij kas. U zou daarom een premie voor zo’n aanvullend pensioen willen overslaan. Kan dat en welke premies slaat u dan het best over en welke niet? Meer...

FISCAAL - PENSIOEN

Is de ‘fiscale hefboom’ nog groot genoeg?

Hoe groot is uw ‘fiscaal effect’ eigenlijk wanneer u aan pensioensparen of langetermijnsparen doet? Blijft er voldoende pensioenkapitaal over als u ook rekening houdt met alle bijkomende kosten en taksen? Even kijken... Meer...

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Niet meer wachten tot 1 januari van het jaar erna?

Vroeger sloot men de pensioenloopbaan af op 31 december van het jaar dat voorafging aan het pensioen. Sinds 1 januari 2015 telt echter ook het laatste ‘gedeeltelijk’ loopbaanjaar mee. Welke gevolgen heeft dit voor u? Meer...

FISCAAL - PENSIOEN

Hoe zo weinig mogelijk verliezen op uw pensioensparen?

De nieuwe vervroegde inning van de taks op het pensioensparen heeft mogelijk tot gevolg dat uw rendement een behoorlijke deuk krijgt. Hoe kunt u die ‘schade’ zo veel mogelijk beperken? Even kijken... Meer...

PENSIOEN

Haast en spoed is soms wél goed?

Bij de huidige lage rente betaalt u volgens uw verzekeraar of sociale kas het best zo snel mogelijk uw volledige VAPZ-premie voor 2015. Klopt dat? Meer...

VERZEKERINGEN - VARIA

Hoger voorschot op uw groepsverzekering?

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels inzake extralegale pensioenen enigszins gewijzigd. Welke invloed heeft dat op het voorschot dat u kunt opnemen op uw pensioenkapitaal voor de aankoop of (ver)bouw(ing) van een onroerend goed? Meer...

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Nieuwe pensioenregels voor 2015

De regering-Michel I heeft beslist om de pensioenregels aan te passen. In welke mate kan uw gepensioneerde vader of moeder nu sneller onbeperkt bijverdienen in uw zaak? Wat is er voor u verder van belang? Meer...
Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator