Recentste nummer

INTERNET - WEBSITE

Website/Facebook-pagina in orde?

De economische inspectie controleert of websites en Facebook-pagina’s wel de vereiste informatie bevatten. Wat is er daarbij precies van belang?
Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - ZIEKENFONDS

Bespaar sociale bijdragen door uw operatie te ‘plannen’!

Door een operatie zal u binnenkort een tijdje ‘out’ zijn. Heeft u in die periode dan recht op een uitkering en hoe wordt die belast? Mag u trouwens nog werken tijdens uw ziekteverlof en hoe zit dat ondertussen met uw sociale bijdragen?
Meer...

PERSONEEL - AANWERVEN

Welke korting als u een jongere aanwerft in Vlaanderen?

Werft u een jongere aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een extra subsidie. Door de zesde staatshervorming verschillen die regels per gewest. Hoe zit dat en hoe doet u daar uw voordeel mee in het Vlaams gewest?
Meer...

BANK - VARIA

Zit de regering ook aan uw spaarcenten in 2018... ?

Het zomerakkoord voorziet ook in een aantal zaken die te maken hebben met uw spaarcenten. Hoe zit dat precies en wat houdt nu dat fameuze akkoord over de effectentaks in, waar de regering onlangs alweer over samenzat?
Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Het drempelgeld en de huurhernieuwing...

Wilt u een handelspand huren op een toplocatie, dan komt het nogal eens voor dat de verhuurder u daarvoor een ‘drempelgeld’ vraagt. Hoe zit dat dan en heeft dat gevolgen indien u later een huurhernieuwing aanvraagt?
Meer...

PERSONEEL - ARBEIDSDUUR

Wanneer geen toeslag als een deeltijdse meer werkt?

Uw deeltijdse werknemer werkt 20 uur per week, maar zou een aantal weken wel meer dan 20 uur moeten werken. Hoe zorgt u ervoor dat die zgn. bijkomende uren niet tot extra loontoeslagen leiden? Wat is er nieuw bij variabele roosters?
Meer...

ONROEREND GOED - VERKOOP

Teruggave van registratierechten bij snelle verkoop

U wilt een gebouw of een grond verkopen die u nog niet zo heel lang geleden gekocht heeft. Wist u dat u dan eventueel een stuk van de registratierechten kunt terugkrijgen die u op de aankoop betaald heeft? Hoe zit dat nu eigenlijk?
Meer...

INTERNET - INTERNETPROVIDER

Gratis wifi voor uw klanten?

Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator