Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen? Meer...

INTERNE CONTROLE

CEO-fraude: hoe voorkomen?

Alleen al in de VS verloren bedrijven volgens de FBI tussen juni 2015 en januari 2016 meer dan 3 miljard dollar door CEO-fraude. Ook in Europa is er een sterke toename. Wat is CEO-fraude precies? Hoe kunt u ze helpen voorkomen via een goede interne controle en aandacht voor de juiste bedrijfscultuur? Meer...

VERKOOP VOORBEREIDEN

Het bedrijf binnen een aantal jaren optimaal verkopen?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop komen staan. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper. Wat adviseert u de bedrijfsleider nu al, als hij binnen een paar jaar wellicht aan een verkoop zal denken? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens zijn verkoopplannen concreet worden? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Aandeelhouderswaarde maximaliseren door bonussen te koppelen aan EVA?

‘Economic Value Added’ (EVA) laat u toe objectief te bepalen hoeveel winst er nodig is om aandeelhouderswaarde te genereren. We gingen eerder al uitgebreid in op de voordelen van EVA als prestatiemaatstaf. EVA kan echter ook gebruikt worden als bonussysteem. Wat zijn dan de mogelijkheden en de beperkingen? Hoe kunt u dan vermijden dat het bonussysteem een focus op kortetermijnresultaten aanmoedigt? Meer...

SLECHTE BETALERS

Vonnis uitvoeren als klant in beroep gaat?

Kunt u nu een vonnis toch laten uitvoeren als de klant in beroep gaat? Houdt dat voor u een risico in? Hoever kunt u dan in de praktijk gaan met het nemen van uitvoeringsmaatregelen en met welke maatregelen bent u het beste toch zeer voorzichtig? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN

Een ‘asset deal’: welke gevolgen voor het personeel?

Moet u het personeel ook altijd verplicht mee overnemen als u via een overname van activa een bedrijfsactiviteit overneemt? Welke gevolgen heeft die overname voor de individuele en collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel? Waarmee moet u rekening houden als uw bedrijf zelf onder een ander paritair comité valt? Hoe pakt u de zaken dan praktisch het best aan? Meer...

OVERNAME

Een overname of investering in het buitenland: hoe een correcte DCF-analyse maken?

We gingen eerder al uitgebreid in op de valkuilen bij het berekenen van de gewogen gemiddelde kapitaalkost (GGK) in het kader van een ‘discounted cash flow’-analyse. Hoe bepaalt u die GGK correct als u in het buitenland investeert? Met welke cashflows houdt u dan rekening? Hoe reflecteert u politieke of landenrisico’s in uw analyse? Meer...

INVESTERINGSBESLISSINGEN

Investeringsanalyse: hoe de ‘free cash flow’ correct bepalen?

De meeste bedrijven baseren hun investeringsbeslissingen vandaag op een DCF-analyse. Daarbij is het niet altijd evident om de vrije cashflow van het project correct te bepalen. Welke cashflows zijn relevant voor zo’n analyse en welke niet? Hoe verwerkt u overheads, belastingen, inflatie en het gebruik van reeds bestaande activa dan op de juiste manier in uw cijfers? En wat doet u als het project initieel verlies maakt? Meer...

MODALITEITEN OVEREENKOMST

‘Signing’ en ‘closing’ van de overname vallen niet samen: wat zijn de aandachtspunten?

Bij een overname verloopt er vaak nogal wat tijd tussen de ondertekening van de overeenkomst en de overdracht van de aandelen, bv. omdat er opschortende voorwaarden zijn. Welke controles bouwt u dan in? Voorziet u dan het best ook in een mechanisme om de prijs aan te passen? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarom bouwt u dan bij voorkeur ook een ‘material adverse change’-clausule in? Meer...

EARN-OUT

Overname: wanneer is een ‘earn-out’ zinvol en hoe overtuigt u de verkoper?

Bij een overname is er wel vaker een stevig verschil tussen de prijs die u voor het target wilt betalen en de prijsverwachting van de verkoper. Is een earn-out een goede oplossing om die ‘valuation gap’ te dichten? Hoe overtuigt u de verkoper dan om met een earn-out in te stemmen? Kan het daarbij helpen om de earn-out deels te koppelen aan andere parameters dan de winst? Waarom is dat ook voor u soms zinvol? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator