Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Beroepskosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Dagforfait: hoger, lager?

Het forfait voor binnenlandse dienstverplaatsingen werd recentelijk meermaals gewijzigd. Welk forfait mag u vandaag toekennen? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Eigen bijdrage: impact op kostenaftrek?

De voorbije jaren was er reeds onzekerheid over de praktijk waarbij de ‘eigen bijdrage’ in mindering gebracht wordt van de niet-aftrekbare autokosten. Een recent vonnis lijkt die onzekerheid alleen maar te versterken. Wat doet u nu het best? Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Nu hogere kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding voor wie met zijn privéwagen beroepsmatige verplaatsingen verricht, is sinds 1 juli 2017 geïndexeerd. Wat zijn de spelregels? Meer...

GEHEIME COMMISSIELONEN

Geheime commissielonen: regels nu opnieuw gewijzigd?

De fiscus heeft onlangs (circulaire 2017/C/16 van 04.04.2017) zijn standpunt m.b.t. ‘geheime commissielonen’ aangepast. Wanneer is die aanslag nu verschuldigd? Zijn de regels anders voor ‘verdoken meerwinsten’ dan voor ‘ niet-verantwoorde kosten en voordelen’? Welke verstrenging zal de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengen? Meer...

BELASTINGAANGIFTE

Verlies: belastingvrije reserves terugdraaien?

Hoe kunt u een fiscaal voordeel realiseren door uw belastingvrije reserves op een slimme manier boekhoudkundig te verwerken? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Is interest met het oog op dividend of kapitaalvermindering niet langer aftrekbaar?

In juni 2016 besliste een rechtbank in de zgn. Nyrstar-zaak dat de interest m.b.t. een schuld-financiering voor een dividenduitkering en een kapitaalvermindering niet aftrekbaar was. Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet? Welke specifieke regels gelden er daarnaast voor interestkosten? Hoe springt u als belastingplichtige nu concreet om met de argumenten uit dit vonnis? Meer...

CONTROLE

Wanneer heeft u een stilzwijgend akkoord met de fiscus?

Zoals we eerder al meldden, kunt u sinds 1 mei 2016 alleen nog bij de Rulingcommissie terecht om een akkoord te sluiten over forfaitaire onkostenvergoedingen. Bestaande akkoorden met uw lokale controleur blijven echter wel geldig, ook als het om een stilzwijgend akkoord gaat. Waarover kunt u eigenlijk een akkoord sluiten met de fiscus? Moet de fiscus zich houden aan een akkoord dat in strijd is met de wet? Onder welke voorwaarden kan de fiscus een akkoord achteraf opzeggen? En wanneer kunt u zich erop beroepen dat u een stilzwijgend akkoord heeft? Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDINGEN

Nu verplicht een ruling aanvragen voor uw forfaitaire onkostenvergoedingen?

Sinds 1 mei 2016 kunt u enkel nog bij de Rulingcommissie terecht om vooraf een akkoord te vragen over forfaitaire onkostenvergoedingen. Bent u verplicht om zo’n akkoord te vragen? Wanneer adviseert u de bedrijfsleider om dat beter wel te doen en hoe pakt u de zaken dan concreet aan? Blijft een akkoord dat u eerder met uw lokale controledienst sloot nu nog gelden? Tot wanneer? Welke voorwaarden stelt de Rulingcommissie zoal om een positieve beslissing te nemen? Hoeveel kan zo’n onkostenvergoeding dan bedragen? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Anticiperen op lagere vennootschapsbelasting?

Hoewel er nog geen akkoord is over de concrete modaliteiten, lijkt er toch een verlaging van de vennootschapsbelasting aan te komen. Hoe kunt u daar nog dit boekjaar op anticiperen door belastbare winsten naar de toekomst te verschuiven? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Als een fiets fiscaal geen fiets meer is...

Een fiets ter beschikking stellen is een fiscaal voordelige manier van verlonen. Wat zijn de voorwaarden om kosten van een fiets voor 120% af te trekken? Wanneer is er voor de gebruiker geen privé belastbaar voordeel? Mag u dan ook nog een fietsvergoeding toekennen? En gelden die regels ook altijd voor elektrische fietsen? Wat zei de minister daarover onlangs? Meer...
Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator