Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Een uitzonderlijke afschrijving boeken?

Wanneer mag u volgens het boekhoudrecht een uitzonderlijke afschrijving toepassen? Is die afschrijving ook fiscaal aftrekbaar? Wat is daarbij de rol van het zgn. annaliteitsbeginsel? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te weinig winst om uw notionele interestaftrek volledig te gebruiken?

Wat kunt u op de valreep nog ondernemen als u te weinig winst heeft om uw notionele interestaftrek (NI) volledig te benutten? Kunt u meerwaarden niet (volledig) gespreid laten belasten of belastbare reserves toch belastbaar maken? Wanneer is dat zinvol? Hoe kunt u daarnaast uw afschrijvingen optimaliseren? Meer...

JAARREKENING

Gewijzigde kmo-definitie: hoe correct toepassen bij uw jaarafsluiting?

Als gevolg van de implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn is de definitie van een ‘kleine’ vennootschap gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn van toepassing vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, maar een belangrijk onderdeel treedt pas in werking vanaf het tweede boekjaar. Hoe moet u die gewijzigde definities nu toepassen bij de opmaak van uw jaarrekening en wat verandert er volgend jaar? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Nu zo veel mogelijk afschrijven?

Aangezien het tarief van de vennootschapsbelasting in de toekomst wellicht daalt, heeft u er alle belang bij om dit boekjaar zo veel mogelijk af te schrijven. Welke mogelijkheden heeft u zoal? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Als een fiets fiscaal geen fiets meer is...

Een fiets ter beschikking stellen is een fiscaal voordelige manier van verlonen. Wat zijn de voorwaarden om kosten van een fiets voor 120% af te trekken? Wanneer is er voor de gebruiker geen privé belastbaar voordeel? Mag u dan ook nog een fietsvergoeding toekennen? En gelden die regels ook altijd voor elektrische fietsen? Wat zei de minister daarover onlangs? Meer...

AFTREKPOSTEN OPTIMALISEREN

Toch minder afschrijven dan toegelaten is?

Meestal probeert u investeringen zo snel mogelijk af te schrijven. Waarom is het soms toch beter om minder af te schrijven dan toegelaten is? Welke mogelijkheden heeft u nu daartoe, bv. als het bedrijf nog net vóór het einde van het boekjaar een belangrijke investering gedaan heeft? Meer...

MEERWAARDEN

Hoe maximaal fiscaal optimaliseren met de gespreide belasting van meerwaarden?

Wat zijn de spelregels als u meerwaarden gespreid wilt laten belasten? Is er daarbij een verschil tussen vrijwillig gerealiseerde en gedwongen meerwaarden? Hoe bepaalt u de wederbeleggingstermijn precies? Welke investeringen in gebouwen komen in aanmerking? Wat doet u het best als u niet tijdig kunt herbeleggen? Hoe vermijdt u dan nalatigheidsinteresten? Waarmee houdt u bij het berekenen van de voorziening voor uitgestelde belastingen rekening om uw notionele interestaftrek te optimaliseren? Welke andere optimalisaties zijn mogelijk? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst op de valreep nog bijsturen?

Hoe kunt u door vooruitbetaalde kosten anders te spreiden uw winst nu toch nog een stukje verlagen? En wat doet u als u te weinig winst gemaakt heeft, bv. om uw notionele interestaftrek volledig te kunnen benutten? Kunt u dan nog optimaliseren met uw gespreid belastbare meerwaarden of met uw afschrijvingen? Meer...

JAAREINDE

Afschrijvingen: hoeveel speelruimte heeft u eigenlijk?

Nu de boekhoudkundige afsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welk mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Wat kunt u nu nog doen als blijkt dat u op bepaalde activa eigenlijk al te snel afgeschreven heeft? En omgekeerd, wanneer kunt u bijkomende afschrijvingen boeken? Wat zijn dan de fiscale aandachtspunten? Mag u stoppen met afschrijven omdat de boekwaarde van een gebouw al beneden de marktwaarde ligt? Kunt u er ook voor kiezen om bepaalde activa een jaar niet af te schrijven? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2017

Meer van Indicator