Recentste nummer

LOONKOSTEN OPTIMALISEREN

Nu extra voordelig jongeren aanwerven?

In de drie gewesten gelden er steunmaatregelen voor de aanwerving van jonge werknemers. Wat zijn daarvoor de spelregels?

Kunt u als Vlaamse werkgever soms tweemaal steun genieten door een Waalse of Brusselse jongere aan te werven?

Meer...

GERECHTELIJKE ONTBINDING

Nieuwe regels gerechtelijke ontbinding: nu zeker tijdig uw jaarrekening neerleggen?

Sedert 12 juni 2017 zijn er nieuwe spelregels van toepassing op de gerechtelijke ontbinding van vennootschappen. Wanneer is zo’n ontbinding nu mogelijk? Kan de vennootschap altijd een regularisatietermijn krijgen? Welke verplichtingen hebben de bestuurders van de vennootschap?

Wie kan de gerechtelijke ontbinding vorderen? Kunt u zo een concurrent buitenspel zetten?

Meer...

CYBERRISICO’S

Een verzekering tegen cybercriminaliteit?

Een heel aantal bedrijven werd onlangs geconfronteerd met de gevolgen van het ‘wannacry’-virus. Toch blijft cybercriminaliteit een onderschat fenomeen.

In welke mate kunt u bij zo’n schadegeval een beroep doen op uw bestaande verzekeringen zoals uw BA uitbating?

Kunt u zich daarnaast specifiek tegen de gevolgen van cybercriminaliteit verzekeren? Is dat zinvol? Wat zijn dan de aandachtspunten?

Meer...

CONFLICTEN OPLOSSEN

Een conflict met de fiscus oplossen via bemiddeling: doen of niet?

Sinds een tiental jaar kunt u voor de oplossing van een conflict met de fiscus gebruik maken van bemiddeling. In zo’n 70% van de gevallen leidt bemiddeling ook tot resultaat. Sinds 1 september 2017 is het een en ander gewijzigd aan de bemiddelingsprocedure.

Voor welke belastingen kunt u een beroep doen op fiscale bemiddeling? Vanaf en tot wanneer kunt u een aanvraag indienen? Hoe verloopt de procedure en wat is daar onlangs aan veranderd? Bent u dan verplicht om in te gaan op het voorstel van de bemiddelingsdienst?

Meer...

AANDELENOPTIES

Stock options: fiscale gevolgen bij de vennootschap-werkgever?

Ook in Europa worden heel wat bedrijfsleiders en sleutelmedewerkers vandaag deels betaald met opties of warranten die ze later in aandelen van hun bedrijf kunnen omzetten.

Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen als de vennootschap bij het schrijven van die opties een premie ontvangt? Wat gebeurt er dan met de minderwaarde die kan ontstaan als de vennootschap de aandelen moet aankopen? Wat zei Cassatie daarover onlangs?

Meer...

VERHUUR

Nieuw huurcontract: beter pas in 2018?

Op basis van het zomerakkoord zal u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. Wanneer en onder welke voorwaarden is dat het geval? Hoe kunt u daar nu al uw voordeel mee doen als het bedrijf een nieuw pand wil huren?
Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Eigen bijdrage: impact op kostenaftrek?

De voorbije jaren was er reeds onzekerheid over de praktijk waarbij de ‘eigen bijdrage’ in mindering gebracht wordt van de niet-aftrekbare autokosten. Een recent vonnis lijkt die onzekerheid alleen maar te versterken. Wat doet u nu het best?
Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Een Tak 23 voor uw groepsverzekering?

Kan opteren voor een Tak 23 het gemakkelijker maken om het te garanderen rendement van uw groepsverzekering te behalen? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is de keuze voor een Tak 23 zinvol voor de IPT van de bedrijfsleider?
Meer...

RSZ

Schuldcompensatie belastingen nu uitgebreid naar RSZ

Sinds 2005 kan de fiscus overgaan tot schuldcompensatie. Begin september werd die mogelijkheid uitgebreid naar de RSZ. Wat kan de fiscus voortaan compenseren en wat niet?
Meer...

INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Wanneer is er effectief sprake van een intracommunautaire levering?

Is er ook sprake van een intracommunautaire levering als u verkoopt aan een klant in België, maar de goederen levert in een andere EU-lidstaat?

Wanneer moet u dan toch Belgische btw aanrekenen? Welke formaliteiten moet u naleven als het om een intracommunautaire levering gaat?

Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Dagforfait: hoger, lager?

Het forfait voor binnenlandse dienstverplaatsingen werd recentelijk meermaals gewijzigd. Welk forfait mag u vandaag toekennen?
Meer...

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt.

Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen?

Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator