Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AANGIFTE

Uw aangifte vennootschapsbelasting voorbereiden: aandachtspunten?

De wijzigingen in de aangifte vennootschapsbelasting zijn beperkt. Toch zijn enkele wetswijzigingen die eind 2016 werden goedgekeurd van belang als de vennootschap een gebroken boekjaar heeft. Hoe optimaliseert u daarnaast uw notionele interestaftrek als u tijdens een controle op verdoken reserves belast werd? Hoe vult u de rubriek uitgekeerde dividenden correct in, bv. als u ‘overdreven’ interesten betaald heeft, eigen aandelen ingekocht heeft of vastgeklikte reserves uitgekeerd heeft?

Meest gelezen artikels

EBITDA

Hoe ebit/ebitda correct berekenen?

In een internationale context zijn ebit/ebitda courante prestatiemaatstaven. Ze worden daarbuiten bv. ook vaak gebruikt bij overnameonderhandelingen. Voor bedrijven die werken met een Belgische jaarrekening duiken er echter regelmatig interpretatieproblemen op. Met een technische nota van 17.03.2017 wil de CBN daaraan verhelpen. Wat leert die nota ons? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Hoe uw nettobonus optimaliseren door ‘warrants’ toe te kennen?

Wat is het verschil tussen warrants en OTC-opties? Wat zijn de voordelen van warrants t.o.v. een klassieke bonus in cash? Is warrants toekennen ook voordeliger dan een loonbonus uitbetalen? Waarom kunnen warrants soms toch een goed alternatief zijn voor een loonbonus? Met welke praktische aspecten moet u rekening houden als het bedrijf warrants toekent en wat zijn dan de bijkomende kosten? Meer...

JAARVERSLAG

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur zoals u weet de zgn. alarmbelprocedure naleven. Als het bestuur die procedure niet naleeft, kan haar bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang komen. De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties als het bestuur ze niet naleeft? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: veel meer dan een formaliteit!

Als bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen gezakt is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet het bestuur de alarmbelprocedure toepassen. Wat houdt die procedure concreet in? Als het bestuur dan beslist de activiteiten voort te zetten, moet het een herstelplan voorleggen. Die vraag komt dan wellicht bij u terecht. Hoe pakt u dat dan het beste aan? Meer...

VOORDELEN ALLE AARD

Een gratis lening voor de bedrijfsleider?

Geld uit de vennootschap halen via een dividend blijft duur zolang het nog niet mogelijk is liquidatiereserves tegen de verlaagde rv van 5% uit te keren. Hoe kan de bedrijfsleider in de tussentijd op een goedkope manier geld uit de vennootschap halen? Hoe wordt hij belast op een lening in rekening-courant? Kan hij vandaag met een hypothecaire lening met variabele rente gratis geld lenen van de vennootschap? Meer...
Geactualiseerd op: 27.06.2017

Meer van Indicator