Recentste nummer

FACTUUR - VERPLICHTE VERMELDINGEN

Moet niet meer zo nodig van Europa?

Een collega kreeg een factuur waarop een aantal btw-vermeldingen ontbraken. “Hoeft niet meer zo nodig”, zei de leverancier toen hij een correctie vroeg... Correct?
Meer...

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN

Is een omzetverhoging inclusief of exclusief btw?

Naar aanleiding van een controle wordt uw omzet voor een bepaald jaar verhoogd. Is die omzetverhoging dan inclusief btw of komt die daar nog bovenop en welk btw-tarief is desgevallend dan van toepassing? Even kijken welke principes er ter zake gelden...
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Een tuinhuis als garage: 6% btw mogelijk?

Werken in onroerende staat aan een privéwoning van minstens 10 jaar oud, kunnen het verlaagd btw-tarief van 6% genieten. Dat geldt in principe ook voor werken aan de garage, maar niet voor een tuinhuis. Wat evenwel als het tuinhuis dienst doet als garage?
Meer...

BTW-TARIEF - VARIA

Heeft de brexit al gevolgen op het vlak van btw?

Nu het Verenigd Koninkrijk effectief aangekondigd heeft uit de EU te stappen, stellen velen zich de vraag of dit nu reeds gevolgen heeft op het vlak van btw en of er andere wijzigingen zijn in Europa waar wel al rekening mee gehouden moet worden...
Meer...

AFTREKBARE BTW - AUTOKOSTEN

Een auto kopen en verkopen als gemengd btw-plichtige...

Hoe berekent u als gemengd btw-plichtige de aftrekbare btw op uw autokosten? Moet u dan eerst de wettelijke beperkingen toepassen en vervolgens het zgn. verhoudingsgetal of omgekeerd en welke gevolgen heeft dat bij een latere doorverkoop?
Meer...

DIENSTEN - VARIA

Is software nu een levering of een dienst?

Bij de aan- en verkoop van software is het niet altijd even duidelijk of het nu gaat om een levering van een goed dan wel om een dienstverrichting. Wat is er ter zake van belang en welke gevolgen heeft dit dan in de verschillende situaties? Even kijken...
Meer...

BTW-CONTROLE - VARIA

Terug btw-controles door specialisten?

Belastingcontroleurs werden tot voor kort verondersteld polyvalent te zijn en zowel beslagen te zijn in de inkomstenbelasting als in de btw. Aan de minister van Financiën werd onlangs gevraagd of dit niet herzien kan worden wegens onhoudbaar...
Meer...

BTW-AANGIFTE - PERIODICITEIT

Kunt u overstappen van maand- naar kwartaalaangiftes?

Nu het verplicht betalen van btw-voorschotten afgeschaft is, stellen vele maandaangevers zich de vraag of zij desgevallend kunnen overstappen naar kwartaalaangiftes om zo ook hun btw-verplichtingen te minimaliseren. Even kijken hoe dat precies zit...
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Inbouwspots factureren met btw verlegd?

Het leveren en plaatsen van verlichtingstoestellen is geen werk in onroerende staat en kan bijgevolg ook niet tegen 6% btw. Geldt dat ook voor inbouwspots?
Meer...
Geactualiseerd op: 23.06.2017

Meer van Indicator