Recentste nummer

FACTUUR - TERMIJNEN

Uw facturatiegewoontes aanpassen?

In mei en juni moet u als kwartaalaangever voor het eerst geen btw-voorschotten meer betalen. Kunt u of mag u dan uw facturatie daaraan aanpassen?
Meer...

ONROEREND GOED - PLAATS VAN DE DIENST

Welke btw bij het huren van een magazijn over de grens?

Sinds 1 januari 2017 zijn inzake opslagdiensten de nieuwe Europese plaatsbepalingsregels van toepassing. Wat is daarbij vooral van belang en op welk vlak verschillen die regels dan van deze die reeds in België van toepassing waren?
Meer...

BTW-TARIEF - TOEPASSELIJK TARIEF

Gedrukt boek of toegang via website, nog niet hetzelfde?

Gedrukte boeken zijn onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%, maar zodra ze elektronisch aangeboden worden, is het 21%-tarief van toepassing. Is dat wel normaal in deze digitale wereld? Het Europees Hof van Justitie sprak zich er onlangs over uit...
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Voor wie eraan mocht twijfelen...

Ook inzake btw kan er een zgn. voorafgaande beslissing gevraagd worden om zeker te zijn dat de btw-wetgeving in een concreet geval correct toegepast wordt. Bij momenten lijkt het antwoord echter wel eerder voor de hand liggend...
Meer...

HERZIENING BTW - BEREKENING

Btw te herzien voor privégebruik auto?

De btw op autokosten is in principe slechts aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik. In bepaalde gevallen moet die btw-aftrek dan jaarlijks herberekend en desgevallend herzien worden. Wanneer is dat ook weer het geval en waar hangt dat van af?
Meer...

DIENSTEN - PLAATS VAN DE DIENST

Plaats van vestiging: wat is bepalend en voor wie precies?

Bij grensoverschrijdende diensten bepaalt de plaats van vestiging van de klant-onderneming of er btw aangerekend moet worden dan wel of die btw verlegd wordt. Dat houdt echter niet in dat de plaats van vestiging van de dienstverrichter vrij gekozen kan worden...
Meer...

BTW-AFREKENING - BOETE

Boete op grond van KB 41? Sorry, zegt me niets...

Een btw-plichtige kreeg een boete opgelegd en ter verantwoording daarvan verwees de Btw naar de bijlagen van het toegepaste KB. Sorry, zei de btw-plichtige, nu weet ik nog niet waarvoor ik die boete krijg, dat kan toch zomaar niet. Terecht?
Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - VARIA

Maakt u iets of levert u iets of beide?

Het precieze onderscheid tussen een levering en een dienst is niet altijd even voor de hand liggend terwijl een juiste kwalificatie, zeker in een grensoverschrijdende context, wel van cruciaal belang is. Wat is er ter zake vooral van belang in geval van maakloon?
Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Deeleconomie: 13 vragen en antwoorden

De specifieke regeling inzake de zgn. deeleconomie blijft heel wat vragen oproepen. De Btw heeft in een bondige FAQ getracht bijkomende verduidelijkingen te geven...
Meer...
Geactualiseerd op: 21.04.2017

Meer van Indicator