Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Btw digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit Tips & Advies Btw

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Btw by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-btw.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW-AFREKENING - BOETE

Boete op grond van KB 41? Sorry, zegt me niets...

Een btw-plichtige kreeg een boete opgelegd en ter verantwoording daarvan verwees de Btw naar de bijlagen van het toegepaste KB. Sorry, zei de btw-plichtige, nu weet ik nog niet waarvoor ik die boete krijg, dat kan toch zomaar niet. Terecht?

Meest gelezen artikels

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Extra aanmeldingstijd voor kostendelende verenigingen!

De versoepeling van de voorwaarden voor de btw-vrijstelling van zgn. kostendelende verenigingen brengt met zich mee dat al deze verenigingen, zowel de nieuwe als de reeds bestaande, zich moeten aanmelden. Er wordt daarvoor nu extra tijd gegeven... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - VARIA

Kosten doorrekenen in een groepspraktijk: met of zonder btw?

Diensten die een zgn. kostendelende vereniging doorrekent aan haar leden, zijn in principe vrij van btw. Geldt dat ook voor een medische groepspraktijk waarbij één van de leden voornamelijk vergoed wordt om de praktijk ter beschikking te stellen? Meer...

BTW-LISTING - VARIA

Het blijft een opgave, die jaarlijkse listing...

Naast uw periodieke btw-aangifte, moet u binnen dezelfde termijn desgevallend ook een zgn. intracommunautaire opgave indienen. Daarnaast moet u echter ook nog één keer per jaar een zgn. klantenlisting indienen en daar is het nu hoog tijd voor... Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Voor wie eraan mocht twijfelen...

Ook inzake btw kan er een zgn. voorafgaande beslissing gevraagd worden om zeker te zijn dat de btw-wetgeving in een concreet geval correct toegepast wordt. Bij momenten lijkt het antwoord echter wel eerder voor de hand liggend... Meer...

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Bewijs intracommunautaire levering: feiten primeren!

Opdat een intracommunautaire levering vrijgesteld zou zijn van btw, moet de verkoper in principe aantonen dat de voorwaarden ter zake vervuld zijn. Dat laatste mag echter niet te strikt geïnterpreteerd worden, aldus het Europees Hof van Justitie... Meer...
Geactualiseerd op: 28.04.2017

Meer van Indicator