Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Btw digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit Tips & Advies Btw

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Btw by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-btw.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SPECIFIEKE REGIMES - VARIA

Maakt u iets of levert u iets of beide?

Het precieze onderscheid tussen een levering en een dienst is niet altijd even voor de hand liggend terwijl een juiste kwalificatie, zeker in een grensoverschrijdende context, wel van cruciaal belang is. Wat is er ter zake vooral van belang in geval van maakloon?

Meest gelezen artikels

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Extra aanmeldingstijd voor kostendelende verenigingen!

De versoepeling van de voorwaarden voor de btw-vrijstelling van zgn. kostendelende verenigingen brengt met zich mee dat al deze verenigingen, zowel de nieuwe als de reeds bestaande, zich moeten aanmelden. Er wordt daarvoor nu extra tijd gegeven... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - VARIA

Kosten doorrekenen in een groepspraktijk: met of zonder btw?

Diensten die een zgn. kostendelende vereniging doorrekent aan haar leden, zijn in principe vrij van btw. Geldt dat ook voor een medische groepspraktijk waarbij één van de leden voornamelijk vergoed wordt om de praktijk ter beschikking te stellen? Meer...

BTW-LISTING - VARIA

Het blijft een opgave, die jaarlijkse listing...

Naast uw periodieke btw-aangifte, moet u binnen dezelfde termijn desgevallend ook een zgn. intracommunautaire opgave indienen. Daarnaast moet u echter ook nog één keer per jaar een zgn. klantenlisting indienen en daar is het nu hoog tijd voor... Meer...

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Bewijs intracommunautaire levering: feiten primeren!

Opdat een intracommunautaire levering vrijgesteld zou zijn van btw, moet de verkoper in principe aantonen dat de voorwaarden ter zake vervuld zijn. Dat laatste mag echter niet te strikt geïnterpreteerd worden, aldus het Europees Hof van Justitie... Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Verlaagd btw-tarief voor o.m. rusthuizen: voor welke werken?

Nu het verlaagd btw-tarief van 12% voor sociale huisvesting ook opengesteld is voor de privésector, wordt hier en daar geopperd dat dit alleen geldt voor werken aan de bewonerslokalen zelf. Is dat effectief zo of hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 21.04.2017

Meer van Indicator