Recentste nummer

FISCAAL - VARIA

Niet aftrekbaar want niet btw-conform?

Omdat bepaalde facturen niet btw-conform zijn, verwerpt de fiscus de aftrek als beroepskosten van die facturen! Wat vond een rechter daar onlangs van?
Meer...

FISCAAL - VARIA

Zit de regering ook aan uw spaarcenten in 2018... ?

Het zomerakkoord voorziet ook in een aantal zaken die te maken hebben met uw spaarcenten. Hoe zit dat precies en wat houdt nu dat fameuze akkoord over de effectentaks in, waar de regering onlangs alweer over samenzat?
Meer...

ONDERAANNEMING - VARIA

Limosa-verplichting recentelijk iets uitgebreid...

Werkt u met buitenlandse onderaannemers of gedetacheerd personeel – afkomstig uit de Europese Unie – dan geldt er een zgn. Limosa-verplichting. Recentelijk werd die nog wat uitgebreider. Hoe zit dat precies?
Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Investeringen van uw bvba in de koelkast zetten?

Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek (IA) zou volgens het zomerakkoord vanaf 2018 tijdelijk stijgen van 8 naar 20%. Tegelijk zou het tarief van de vennootschapsbelasting dalen. Moet u dan investeren in 2017 of 2018?
Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING

Een oplevering die niet echt ‘op papier’ staat...

Als de werken klaar zijn, is het van belang om snel op te leveren. Moet die oplevering echt op papier staan of is het bv. ook voldoende indien u eens rondging met de klant en een lijst opmaakte van welke zaken u nog in orde moest brengen?
Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - VARIA

Hoe aansprakelijkheid voor loonschulden vermijden?

Doet u een beroep op een onderaannemer, dan bent u ‘automatisch’ hoofdelijk aansprakelijk voor zijn loonschulden. Door echter enkele formaliteiten na te leven, kunt u die automatische aansprakelijkheid vermijden. Wat moet u dan doen?
Meer...

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Regering verscherpt 80%-grens aanvullend pensioen!

De regering-Michel verscherpt de 80%-regel waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken. Ook de zgn. Wijninckx-taks zou verhoogd worden. Wat betekent dat voor u?
Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Uw Italiaans buitenverblijf aangeven!

Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator