Recentste nummer

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Opgepast bij laattijdige neerlegging jaarrekening!

Ingevolge een nieuwe wet is het belangrijker dan voorheen om de jaarrekening van uw vennootschap op tijd neer te leggen! Wat is ‘op tijd’ ook alweer? Vanaf wanneer riskeert u een boete en vooral... wat is er dan door die wet veranderd?
Meer...

BTW

Btw: nu overstappen van maand- naar kwartaalaangiften?

Nu de btw-voorschotten voor kwartaalaangevers afgeschaft zijn, stelt u zich misschien ook de vraag of u kunt overstappen van maand- naar kwartaalaangiften. Welke bedrijven kunnen een kwartaalaangifte indienen? Hoe berekent u of u onder de omzetgrens valt die daarvoor geldt? Welke formaliteiten moet u dan vervullen?
Meer...

BELASTINGEN - SCHULDCOMPENSATIE

Schuldcompensatie belastingen voortaan uitgebreid naar RSZ!

Sinds 2005 kan de fiscus overgaan tot schuldcompensatie. Begin september werd dit uitgebreid naar de RSZ. Wat kan de fiscus nu compenseren en wat niet?
Meer...

LENING WAARBORGEN

Krediet waarborgen: soms toch beter af met hypotheek?

Wat zijn de aandachtspunten als de bank vraagt dat de bedrijfsleider zich borg stelt voor de vennootschap? Waarom adviseert u hem dan meestal toch beter om zo’n borgstelling te combineren met een hypotheek in plaats van een mandaat?
Meer...

BELASTINGEN - VOORAFBETALINGEN

Nu boete vermijden wegens onvoldoende voorafbetaling!

Volgt uw boekjaar het kalenderjaar en heeft u de vorige twee voorafbetalingen gemist, dan is voorafbetalen tegen 10.10.2017 in principe de enige manier om aan een belastingverhoging van 2,25% te ontsnappen.
Meer...

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK

Zomerakkoord: nog investeren in 2017 of pas in 2018?

Door het zomerakkoord zal de gewone eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhogen van 8% naar 20%. De tarieven van de vennootschapsbelasting zullen daarentegen dalen. De regering voorziet een aantal compenserende maatregelen om dit budgettair neutraal te houden, waaronder een wijziging van de afschrijvingsregels. Hoe zit dat dan met uw investeringen: stelt u deze beter uit om gebruik te maken van de hogere IA of laat u deze in 2017 plaatsvinden, zodat u uw winst kunt drukken met hogere afschrijvingskosten?
Meer...

INCASSO FACTUREN

Hoe zorgt u voor een 100% sluitend afbetalingsplan?

Kunt u een klant die tijdelijke betalingsproblemen heeft, uitstel van betaling verlenen en een afbetalingsplan met hem overeenkomen? Over welke bijkomende voorwaarden onderhandelt u dan het best?
Meer...

ZOMERAKKOORD - HUUR MET BTW-OPTIE

Wacht u beter met het sluiten van een nieuw huurcontract tot 2018 om de btw-optie te genieten?

Verhuur van onroerende goederen is in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent dat de verhuurder de btw die hij bij de oprichting, de herstelling en het onderhoud van zijn onroerend goed betaalt, niet kan recupereren. Die btw is voor de verhuurder dus een zuivere kost. Een van de maatregelen van de fiscale hervormingen is om vanaf 2018 bij verhuur de btw-optie in te voeren. Onder welke voorwaarden en voor welke huurcontracten zal dat het geval zijn en kunt u hier een voordeel mee doen? Even kijken…
Meer...

belastingen - procedure

Hoe kunt u een fout in uw belastingaangifte nog rechtzetten?

Wat kunt u nog ondernemen als u nu vaststelt dat u in het verleden een fout gemaakt heeft in uw belastingaangifte? Wanneer kunt u bezwaar indienen of een ambtshalve ontheffing vragen? Kunt u ook gewoon aan de controledienst vragen om uw aangifte nog te corrigeren? Waarom houdt u dan het best toch de bezwaartermijn in het oog?
Meer...

PERSONEEL - VARIA

Fiscus speelt ‘hoger, lager’ met het binnenlandse dagforfait!

De binnenlandse dagvergoeding die u aan uw collega’s uitkeert, werd per 01.07 geïndexeerd. Door een nieuw vergoedingssysteem voor het overheidspersoneel kunt u vreemd genoeg dat nieuwe bedrag alleen maar voor juli en augustus toepassen. Sinds 01.09.2017 daalt het bedrag zelfs onder het niveau van vóór 01.07. Kunt u nog volgen?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator