Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

INCASSO FACTUREN

Hoe zorgt u voor een 100% sluitend afbetalingsplan?

Kunt u een klant die tijdelijke betalingsproblemen heeft, uitstel van betaling verlenen en een afbetalingsplan met hem overeenkomen? Over welke bijkomende voorwaarden onderhandelt u dan het best?

Meest gelezen artikels

BTW

Te weinig btw aangerekend, moet u achteraf bijstorten?

Wat doet u als een leverancier u naar aanleiding van zijn btw-controle extra btw aanrekent op facturen uit het verleden? Kunt u die btw dan zelf nog recupereren? Welke formaliteiten moet u dan vervullen? Tot wanneer loopt uw recht op aftrek dan eigenlijk? Meer...

belastingen - procedure

Hoe kunt u een fout in uw belastingaangifte nog rechtzetten?

Wat kunt u nog ondernemen als u nu vaststelt dat u in het verleden een fout gemaakt heeft in uw belastingaangifte? Wanneer kunt u bezwaar indienen of een ambtshalve ontheffing vragen? Kunt u ook gewoon aan de controledienst vragen om uw aangifte nog te corrigeren? Waarom houdt u dan het best toch de bezwaartermijn in het oog? Meer...

ZOMERAKKOORD - HUUR MET BTW-OPTIE

Wacht u beter met het sluiten van een nieuw huurcontract tot 2018 om de btw-optie te genieten?

Verhuur van onroerende goederen is in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent dat de verhuurder de btw die hij bij de oprichting, de herstelling en het onderhoud van zijn onroerend goed betaalt, niet kan recupereren. Die btw is voor de verhuurder dus een zuivere kost. Een van de maatregelen van de fiscale hervormingen is om vanaf 2018 bij verhuur de btw-optie in te voeren. Onder welke voorwaarden en voor welke huurcontracten zal dat het geval zijn en kunt u hier een voordeel mee doen? Even kijken… Meer...

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK

Zomerakkoord: nog investeren in 2017 of pas in 2018?

Door het zomerakkoord zal de gewone eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhogen van 8% naar 20%. De tarieven van de vennootschapsbelasting zullen daarentegen dalen. De regering voorziet een aantal compenserende maatregelen om dit budgettair neutraal te houden, waaronder een wijziging van de afschrijvingsregels. Hoe zit dat dan met uw investeringen: stelt u deze beter uit om gebruik te maken van de hogere IA of laat u deze in 2017 plaatsvinden, zodat u uw winst kunt drukken met hogere afschrijvingskosten? Meer...

BELASTINGEN - SCHULDCOMPENSATIE

Schuldcompensatie belastingen voortaan uitgebreid naar RSZ!

Sinds 2005 kan de fiscus overgaan tot schuldcompensatie. Begin september werd dit uitgebreid naar de RSZ. Wat kan de fiscus nu compenseren en wat niet? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator