Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERKOOP VOORBEREIDEN

Uw bedrijf optimaal verkopen: (g)een evidente zaak?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop aangeboden worden. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper voor hun bedrijf. Welke acties onderneemt u het best nu al, zelfs als u nog helemaal geen verkoop voorziet? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens uw verkoopplannen concreet worden? Meer...

VERKOOP BEDRIJF

Hoe uw aansprakelijkheid maximaal beperken bij de verkoop van uw bedrijf?

Na de verkoop van uw bedrijf kan de koper u aansprakelijk stellen voor inbreuken op de ‘verklaringen en waarborgen’. Hoe beperkt u dat risico? Daarnaast kunnen zowel de koper als een derde ook nog altijd uw bestuurdersaansprakelijkheid inroepen. Kan uw vennootschap u voor dat risico vrijwaren? Waarom vraagt u het best ook altijd een volmacht om desnoods zelf uw ontslag als bestuurder of zaakvoerder te publiceren? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper? Meer...

OVERNAMEOVEREENKOMST

Verklaringen en waarborgen bij een aandelenverkoop: een noodzakelijk kwaad?

Loopt u bij de verkoop van uw bedrijf ook het risico dat de overnemer, net zoals Perrigo bij Marc Coucke, achteraf een claim indient en een stuk van de overnameprijs terugvordert? Wat is in die context het belang van de contractuele ‘verklaringen en waarborgen’? Waarom denkt u daarbij het best goed na welke ‘disclosures’ er nodig zijn? Heeft de ‘due diligence’ van de koper ook een impact op uw eventuele aansprakelijkheid? Meer...

OVERDRACHT

Samen uit, samen thuis? Meerdere vennoten: hoe toch 100% van de aandelen verkopen?

Soms is het nuttig om een bijkomende aandeelhouder aan boord te halen. Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de vrijheid behoudt om, als u dat wenst, 100% van de aandelen van uw bedrijf te koop aan te bieden? Wat is daarbij het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin u voorziet in een volgrecht en een volgplicht? Wat houden dat soort clausules precies in? Zijn er daarnaast ook wettelijke, statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen mogelijk? Hoe kunnen de wettelijke overdrachtsbeperkingen binnen een bvba de uitwerking van de volgplicht buitenspel zetten? Hoe gaat u daarmee om, of beter nog, hoe anticipeert u daarop? Meer...

DUE DILIGENCE

Een bedrijf overnemen: zorg voor een goede ‘due diligence’!

Tijdens een overname ‘due diligence’ beperkt u zich het best niet tot een nazicht van de cijfers. Wat is het belang van een goede due diligence en welke doelstellingen stelt u het best voorop? Waarover maakt u vooraf afspraken, met de verkoper en met uw adviseurs? Wat houdt een financiële due diligence zoal in en wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarom is een goede operationele due diligence vandaag meestal bijna nog belangrijker dan een financiële due diligence? Wat kijkt u dan allemaal het best na en hoe pakt u dat aan? Welke juridische elementen zijn van belang? Wat moet u zeker (laten) nakijken op fiscaal, sociaal en milieuvlak? Meer...

VERKOOPPROCES

Uw bedrijf verkopen: beter een ‘veiling’ organiseren?

Waarom is het vaak beter om uw bedrijf via een zgn. controlled auction te verkopen, eerder dan zelf rechtstreeks kandidaten te contacteren? Wat zijn de voor- en nadelen van die aanpak? Wat zijn dan de verschillende stappen in het verkoopproces? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden bij de selectie van de kandidaten? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eerste fase alle niet-bindende biedingen zo goed mogelijk kunt vergelijken? Na de bindende biedingen zal u uiteindelijk exclusief met een partij verder onderhandelen. Hoe vermijdt u dat u op dat moment in een al te zwakke positie staat? En waarom is een goede voorbereiding cruciaal voor een vlot verloop van het proces? Meer...

WAARDERING

Bepalen ‘multiples’ de overnameprijs voor uw bedrijf?

Hoe kunt u ‘multiples’ gebruiken om uw bedrijf te waarderen? Waarom is het belangrijk om daarbij ook rekening te houden met de schuldgraad? Enterprise value/ebitda is vandaag een van de meest gebruikte multiples. Wat betekenen die begrippen? Waar vindt u de informatie om zo de waarde van uw bedrijf in te schatten? Waarom is het niet evident om een bedrijf met multiples te waarderen? Waar moet u zoal rekening mee houden in uw zoektocht naar vergelijkbare bedrijven? Waarvoor moet u opletten als u de ‘multiple’ die een concurrent gekregen heeft, op uw bedrijf wilt toepassen? Waarom is het belangrijk uw adviseur ook om een waardering op basis van DCF te vragen? Meer...

OVERNAME AANDELEN

Uw kind wil zich in een bedrijf inkopen: hoe financieren?

In een aantal sectoren (bv. ICT) kiezen jongeren er vandaag steeds vaker voor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Daarbij beperken ze er zich dikwijls niet toe om hun diensten aan te bieden, maar willen ze zich graag inkopen in het bedrijf waarmee ze samenwerken. Welke financieringsmogelijkheden zijn er wanneer uw kind op die manier mede-eigenaar van een bedrijf wil worden? Is bankfinanciering een optie? Kan de waarborgregeling van de Vlaamse overheid daarbij helpen? Wat zijn de voordelen van een ‘vendor loan’? Kunt u uw kind helpen met een win-winlening en tegelijkertijd zelf een fiscaal voordeel doen? Is lenen via het Participatiefonds een optie? Met welke andere aandachtspunten houdt u het best rekening? Meer...

BELASTINGMEERWAARDE

Wanneer zijn meerwaarden op aandelen van uw eigen vennootschap toch belastbaar?

Zijn de meerwaarden die u realiseert bij de verkoop van uw bedrijf altijd belastingvrij? Met welke uitzonderingen moet u toch rekening houden wanneer u aandelen uit uw privévermogen verkoopt? Wanneer kan er sprake zijn van een verrichting die buiten het normale beheer van uw privévermogen valt? Hoe wordt u in dat geval belast? Wat is het huidige standpunt van de Rulingcommissie over ‘interne meerwaarden’? Heeft het vandaag zin om een ruling aan te vragen? Waar moet u mee opletten als u verkoopt aan een koper van buiten de EER? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator