Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Behoud controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

‘Creatieve’ alternatieven voor een bankgift: opletten geblazen?

In de praktijk merken we dat heel wat Belgen ‘alternatieven’ bedenken voor de klassieke bankgift om zo de termijn van drie jaar te omzeilen en/of om meer controle te behouden. De fiscale droom van veel schenkers is immers om zonder kosten te schenken én dan nog liefst met behoud van controle. Welke van deze technieken worden in de praktijk gebruikt en welke daarvan zijn een goed en sluitend alternatief? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking van een maatschap met een rentelast: nu een probleem voor de fiscus?

Volgens de media is een schenking van een maatschap met een rentelast nu omwille van een recente ruling ook geen veilige oplossing meer. Wat zegt die ruling eigenlijk echt? Wanneer kan zo’n schenking nog wel en waarmee moet u toch opletten? Is de situatie anders als u in Brussel of in Wallonië woont? Meer...

OVERDRACHT

Uw familiebedrijf overdragen: controle via een Belgische of een Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat dan precies? Wat kost het oprichten van zo’n STAK en hoe pakt u de zaken dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

SCHENKING

Hoe familiesouvenirs en familiejuwelen schenken?

U vindt ze terug in elke familie: familieportretten, decoraties, brieven, nota’s, juwelen, … Is de schenking van dergelijke voorwerpen onderhevig aan specifieke regels? Volgens veel mensen heeft het oudste kind dan bv. een voorrecht. Klopt dat? Hoe kunt u als schenker toch nog levenslang in het bezit blijven van deze voorwerpen? Is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik ook bij een handgift mogelijk? Meer...

BEHOUD CONTROLE

De voordelen van een stichting combineren met die van een maatschap?

Heel wat ondernemers brengen hun familiebedrijf of vastgoedvennootschap onder in een controlestructuur om de volledige zeggenschap te behouden en anderzijds om in het kader van een successieplanning de aandelen toch door te schuiven naar hun kinderen. Doorgaans wordt er dan gewerkt met een stichting administratiekantoor (STAK) of een maatschap. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van die controlevehikels? Wist u dat een combinatie van een stichting en een maatschap vaak interessante mogelijkheden biedt? In welke situaties is het voordelig om de certificaten van een stichting administratiekantoor in een maatschap in te brengen? Meer...

SCHENKING

Bouw de nodige opties in bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Als ouders vastgoed, een effectenportefeuille of de aandelen van een familiebedrijf schenken, dan zorgen zij er via een voorbehoud van vruchtgebruik meestal voor dat zij de inkomsten uit het geschonkene behouden. Vaak staan de schenkers er echter onvoldoende bij stil dat ze daarna niet meer autonoom over een verkoop kunnen beslissen. Komt het toch tot een verkoop, dan is het aandeel van de vruchtgebruiker in de verkoopprijs daarenboven vaak een zware tegenvaller. Hoe zorgt u ervoor dat u achteraf de keuze heeft om uw aandeel in de verkoopprijs op te vragen of zelf de totale opbrengst te herbeleggen, zodat u dan de inkomsten blijft genieten? Kunt u daarnaast ook een volmacht inbouwen zodat u zelf over een verkoop kunt beslissen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Familiebedrijf inbrengen in een maatschap: verlies uw rekening-courant niet uit het oog

De burgerlijke maatschap wordt binnen het kader van een successieplanning vaak gebruikt als controlevehikel voor een familiebedrijf. Via een maatschap kunt u immers uw bedrijf fiscaal vriendelijk overdragen naar de volgende generatie en toch de controle behouden. Daarbij vergeten ondernemers echter soms om een planning uit te werken voor de rekening-courantvordering van de bedrijfsleider op zijn vennootschap, waardoor die rekening-courant in de nalatenschap van de bedrijfsleider valt. Kunt u die rekening-courant ook schenken of laten terugbetalen? Wat is daarvan het nadeel? Waarom is een inbreng van de rekening-courant in uw maatschap vaak een betere oplossing? Hoe gaat u daarbij te werk? Meer...

VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK

Schenken met voorbehoud van vrucht- gebruik: hoe later problemen vermijden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik is populair, zowel voor beleggingsportefeuilles als voor onroerend goed, omdat de ouders zo levenslang de inkomsten uit het geschonkene behouden. Toch duiken er in de praktijk vaak problemen op als de ouders bv. een geschonken appartement willen verkopen of als een effectenportefeuille nog weinig of geen inkomsten oplevert. Hoe kunt u daar op een eenvoudige manier nu al op anticiperen? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eventuele verkoop de inkomsten behoudt? Hoe bouwt u de zekerheid in dat u altijd voldoende inkomsten zal krijgen uit het vruchtgebruik van een effectenportefeuille? Meer...

SCHENKING

Schenken, maar dan wel alleen om een onroerend goed te kopen?

Ouders willen hun kinderen soms een duwtje in de rug geven bij de start van hun actieve beroepsleven door hen een som geld te schenken. Meestal willen die ouders dan vermijden dat hun kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een speedboot, exotische reizen, ... of andere frivoliteiten. De ouders denken er dan bv. aan om in de schenkingsakte op te nemen dat het geld enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van vastgoed. Kan dat? Welke andere voorwaarden kunt u als ouder nog overwegen? En wanneer zijn die voorwaarden ook fiscaal interessant? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een beter alternatief voor een voorbehoud van vruchtgebruik?

Als u roerende goederen schenkt met een voorbehoud van vruchtgebruik, dan besparen uw kinderen meestal veel successierechten. Zelf behoudt u toch de inkomsten en de controle. Is een schenking met last tot afstand van de vruchten een alternatief? Wat houdt zo’n schenking precies in? Waarom is het belangrijk om de vruchten goed te definiëren? Wat zijn de nadelen? Hoe kunt u het verlies aan controle eventueel opvangen? U kunt de last tot afstand van de vruchten facultatief maken. Waarom kan dat interessant zijn? Welke andere clausules kunt u dan het best voorzien? Wanneer is zo’n last tot afstand van vruchten zinvol en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator