Recentste nummer

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is.

Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel?

Meer...

VERHUREN AAN UW VENNOOTSCHAP

Uw vennootschap ‘overdreven’ huur vragen: fiscaal niet noodzakelijk altijd nadelig?

Hoe wordt u belast als u (een gedeelte van) een gebouw verhuurt aan uw eigen vennootschap? Welk gedeelte van de huur moet dan als een beroepsinkomen geherkwalificeerd worden en welke huur telt daarvoor niet mee? Is er ook een herkwalificatie als u kosten doorrekent?

Waarom kan ‘overdreven huur’ vragen soms toch interessanter zijn dan meer loon opnemen?

Meer...

TESTAMENT

Een testament opmaken: wat als de legataris overleden is of verwerpt?

Wat zijn de aandachtspunten als u via uw testament aan iemand iets wilt nalaten, bv. aan een ver familielid of aan een goede vriend?

Wat voorziet u het best voor het geval dat de begunstigde vooroverlijdt of het legaat verwerpt?

Wat moet u anderzijds weten als u zelf bv. als erfgenaam een testament wilt aanvechten?

Meer...

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis?

Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Hoeveel speelruimte heeft u dan als uw personeel ook mee verzekerd is?

Meer...

ZOMERAKKOORD

Hervorming vennootschapsbelasting: hoe nu al anticiperen?

Het zomerakkoord bevat heel wat fiscale maatregelen, zowel positieve als negatieve. Hoewel het geen evidentie is om te anticiperen op een aangekondigde hervorming waarvan enkel de algemene principes bekend zijn, is al vaker gebleken dat afwachten en ondergaan evenmin een optie is.

Welke acties onderneemt u het best nog vóór het einde van het boekjaar?

Meer...

TAKS EFFECTENREKENINGEN

Taks op de effectenrekeningen: geen ontsnappen aan?

De begrotingsonderhandelingen van deze zomer hebben een opmerkelijke nieuwe belasting in het leven geroepen: de taks op de effectenrekeningen, ook de abonnementstaks genoemd. Wat weten we tot dusver over deze nieuwe belasting?

Wat zijn de eventuele ontsnappingsroutes? Volgens de media brengen die alternatieven zoveel kosten met zich mee dat het sop de kool niet waard is. Is dat wel altijd correct?

Meer...

BESTUUR

Heeft ook uw vennootschap nood aan een directiecomité?

Wat zijn de bevoegdheden van een directiecomité? Wie bepaalt de samenstelling van dat directiecomité? Kan het directiecomité beslissen over aangelegenheden waarbij een lid van dat comité een tegenstrijdig belang heeft?

Wanneer is de oprichting van zo’n directiecomité zinvol? Welke eenvoudigere alternatieven bestaan er in de praktijk?

Meer...

HUURRECHT

Kunt u vanaf nu effectief drie maanden huurwaarborg vragen?

U las het uitgebreid in de media. De huurwaarborg zou in Vlaanderen stijgen van twee naar drie maanden huur. Wat is daar precies van aan en wat houden de nieuwe spelregels concreet in?

Welke andere wijzigingen brengt het nieuwe Vlaamse ontwerp van huurdecreet met zich mee? Kan uw huurder nu gemakkelijker opzeggen? Komen er nu ook duidelijke regels voor de verdeling van de herstellingskosten? Wat verandert er als u studentenkamers verhuurt?

Meer...

SCHENKING

Een ‘echte’ schenking combineren met een ‘welzijnsclausule’?

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik of als u controle inbouwt via een maatschap, dan hebben uw kinderen meestal niet het gevoel dat ze echt iets gekregen hebben, maar wel dat het eerder om een ‘papieren’ schenking gaat.

Hoe kunt u tegelijkertijd ‘echt’ schenken en toch via een ‘welzijnsclausule’ een vangnet inbouwen voor het geval dat u later zelf behoeftig wordt?

Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator