Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-ervarenbedrijfsleider.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Een pand uit uw vennootschap halen tegen € 50 registratierecht?

Enige tijd geleden gingen we uitgebreid in op de vraag of een bedrijfsleider die zijn activiteit stopzet het pand van zijn vennootschap het best koopt of het aan die vennootschap onttrekt. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een pand tegen € 50 te onttrekken? Hoe interpreteert de fiscus die voorwaarden? Waarop moet u letten als uw vennootschap een pand gekocht heeft en u daarna de aandelen overdraagt aan uw kinderen? Wat zei de Vlaamse Belastingdienst recentelijk over de toepassing van deze regeling op dividenduitkeringen?

Meest gelezen artikels

PENSIOENOPBOUW

Geen belastbare winst: is een backservicepremie storten soms toch fiscaal zinvol?

Als u al fors fiscaal geoptimaliseerd heeft of bv. zware afschrijvingen heeft lopen, dan maakt uw vennootschap wellicht nog weinig belastbare winst. Kan het dan soms toch zinvol zijn om de beschikbare ruimte binnen uw groepsverzekering of IPT te benutten om een fiscaal aftrekbare backservicepremie te betalen? Wanneer? Meer...

DIVIDENDEN

Buitenlandse dividenden: hoe verhoogt u uw rendement?

Het tweede kwartaal is traditioneel de periode waarin het dividend over het voorbije boekjaar uitgekeerd wordt. Dividenden zijn een belangrijk bestanddeel van het rendement van uw aandelenbeleggingen. De fiscus pikt wel een stevig graantje mee. Voor buitenlandse dividenden is er twee keer belasting verschuldigd: eerst buitenlandse bronheffing, en daarbovenop nog eens Belgische roerende voorheffing. Hoe kunt u die buitenlandse belasting beperken? Meer...

BORGSTELLING

Uw bank vraagt een borgstelling: welke voorzorgen neemt u dan het best?

Wat zijn de aandachtspunten als uw bank vraag dat u zich borg stelt voor uw vennootschap? Waarom combineert u zo’n borgstelling vaak beter met een hypotheek dan met een mandaat? Waarom doet u er goed aan uw oude kredietovereenkomsten nog eens na te kijken? Wat gebeurt er met uw borgstelling als u de aandelen van uw bedrijf verkoopt? Waarover onderhandelt u dan het best met de bank en met de overnemer? Meer...

REKENING-COURANT

Hoe kunt u vandaag gratis geld lenen bij uw vennootschap?

Geld uit uw vennootschap halen via een dividend blijft duur. Vanaf wanneer kunt u uw liquidatiereserves tegen de verlaagde rv van 5% uitkeren? Hoe kunt u in de tussentijd op een goedkope manier geld uit uw vennootschap halen? Hoe wordt u belast op een lening in rekening-courant? Welke goedkopere alternatieven bestaan er? Hoe kunt u bv. vandaag met een hypothecaire lening met variabele rente gratis geld lenen bij uw vennootschap? Meer...

VAKANTIE

Te veel werk: kunt u nog terugkomen op een eerder goedgekeurde vakantieaanvraag?

Nu de vakantie eraan komt heeft ook u wellicht opnieuw met een aantal werknemers discussies over wat kan en niet kan. Wie bepaalt wanneer een werknemer vakantie mag opnemen? Mag u nog terugkomen op een eerder goedgekeurde vakantie, bv. als er onverwachts veel werk is? Mogen uw werknemers ook onbetaald verlof opnemen of hun vakantie spreiden over halve dagen? Klopt het dat werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden die dagen toch behouden? Meer...
Geactualiseerd op: 23.06.2017

Meer van Indicator