Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Belasten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL - ZIEKENHUISARTSEN

De BBI-affaire over de fiches 218.50...

Stel, de fiscus (BBI) vindt ook dat uw ziekenhuis de fiscale fiches op naam van de individuele artsen – en niet die van de pool – moest maken, én dreigt met sancties. Wie loopt er dan gevaar: het ziekenhuis of u als individuele arts? Meer...

FISCAAL

Anticiperen op het zomerakkoord?

In het zgn. zomerakkoord heeft de regering een aantal ingrijpende fiscale maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Waarop kunt u mogelijk nu al anticiperen? Meer...

SCHULDSALDOVERZEKERING

Wat als een van beiden overlijdt?

Bij de sluiting van uw woninglening hebben u en uw partner een schuldsaldoverzekering (SSV) afgesloten voor het geval een van beiden overlijdt. Welke zijn de fiscale gevolgen indien dat effectief zou gebeuren? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - VAPZ

Is vervroegd opnemen van uw VAPZ verstandig?

Stel, u heeft een VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) dat niet met de RIZIV-bijdrage betaald wordt en u heeft nu geld nodig. Daarom vraagt u zich af of u dat contract vroegtijdig kunt afkopen. Is dat ook een goed idee? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP PRAKTIJKGEBOUW

Ook meerwaardebelasting op het privédeel?

Stel, u stopt uw beroepsactiviteit als natuurlijke persoon en richt een bvba op. Het praktijkgebouw gaat pas 1,5 jaar later over. Wordt de winst van die verkoop dan belast als zgn. meerwaarde en zo ja, welk deel ervan? Een arrest licht toe... Meer...

VERZEKERINGEN - FISCAAL

Uw premie gewaarborgd inkomen inbrengen of niet?

Heeft u een verzekering gewaarborgd inkomen, dan is de premie daarvan in principe aftrekbaar. Aan de minister van Financiën werd gevraagd of de aftrek van de premie automatisch leidt tot de belastbaarheid van de uitkering? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ONROEREND GOED

Ook meerwaardebelasting op het deel grond?

Stel, u heeft een grond waarop u een gebouw zet waarin u woont én werkt. Als u jaren later het gebouw verkoopt, wordt u belast op een meerwaarde voor het beroepsmatig deel. Hoe wordt die meerwaarde berekend? Een arrest licht toe. Meer...

GOED OM TE WETEN - VERHUREN

Meubels verhuren ook iets zwaarder belast?

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Gunsttarief voor achterstallen bij retroactieve oprichting?

Richt u een bvba op en ontvangt u nog erelonen voor prestaties die u vóór de oprichting leverde, dan geniet u daarvoor een fiscaal gunsttarief. Is dat ook het geval als u uw bvba met terugwerkende kracht oprichtte? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGREGIME

Gespreide taxatie: wanneer interessant en haalbaar?

Als u een investering (bv. een auto) die meer dan vijf jaar oud is, verkoopt, kunt u de zgn. meerwaarde ook gespreid laten belasten. Wanneer is het interessant om daarvoor te kiezen en waarop moet u dan letten? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 20.10.2017

Meer van Indicator