Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM

Mag u echt niet reageren op kwaadsprekerij?

Stel, een patiënt stelt u in een slecht daglicht op een forum of de sociale media. Klopt het dat u die juridisch gezien (o.a. wegens het beroepsgeheim) niet van antwoord mag dienen, want dat u anders zelfs sancties zou kunnen oplopen? Meer...

MEDISCH RECHT - ATTESTEN

Wat zet u in een attest om een reis te annuleren?

Stel, een patiënt wordt ziek en hij zelf of een verwant van hem wil zijn reis daardoor annuleren. Als de annulatieverzekering vraagt om de ziekte te attesteren, mag u daar dan op ingaan en zo ja, wat zet u in zo’n attest? Meer...

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Als de onderzoeksrechter dossiers wil hebben...

Stel, de politie meldt dat ze in opdracht van de onderzoeksrechter twee patiëntendossiers komt ophalen, één van het slachtoffer van een misdrijf en één van de vermoedelijke dader. Is dat de ‘normale procedure’ en hoe gaat u daarmee om? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Verklaring over dronken bestuurder toegestaan?

Stel, u wordt opgevorderd bij een alcoholcontrole, maar de bestuurder weigert de bloedafname. Later wordt u gevraagd een verklaring af te leggen over hem. Wat moet/mag u (niet) zeggen gelet op uw beroepsgeheim? Een arrest licht toe... Meer...

BEROEPSGEHEIM

Mag u de politie de naam van een getuige geven?

Stel, een patiënt blijkt bij het verlaten van uw praktijk getuige geweest te zijn van een verkeersongeval. De politie komt u de naam van de bewuste patiënt vragen. Mag u die naam geven, of is dat een inbreuk op het beroepsgeheim? Meer...

MEDISCHE ATTESTEN - VERZEKERINGEN

Ruimer toepassingsgebied voor verzekeringsattesten

Vroeger kon u op grond van het beroepsgeheim weigeren om een attest voor een verzekeraar te schrijven als het om een zgn. schadeverzekering ging. Ingevolge de nieuwe Verzekeringswet zou dat niet meer het geval zijn. Klopt dat? Meer...

MEDISCH DOSSIER - INZAGE

Wat als het FMO een dossier van een overledene opvraagt?

Stel, iemand overlijdt kort na een medische interventie en een verwant dient een aanvraag in bij het Fonds voor Medische Ongevallen. Het FMO vraagt bij u het dossier van deze patiënt op. Waaraan moet u zich dan houden, aldus de Orde? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Dossier overmaken aan de rechter: wie beslist?

Stel, in een zaak rond eventuele verzekeringsfraude vraagt een rechter u om het medisch dossier over te maken. De patiënt zou nl. over zijn gezondheid gelogen hebben. Moet u ingaan op deze vraag of mag u weigeren? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Dubbel verbod op doorgeven van patiëntengegevens

Buiten hun medeweten mag u uiteraard geen gegevens van patiënten doorgeven aan een firma. Maar zelfs als u hen voorafgaandelijk informeert, is dat nog niet genoeg, zo blijkt uit een recent arrest. Wat is er dan wel nodig? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Info geven aan verzekeraar via elektronische weg?

Stel, een verzekeraar vraagt om medische informatie over te maken over een patiënt die een polis gaat afsluiten. Het kan elektronisch door in te loggen op een beveiligd systeem, zo zegt hij. Is deze werkwijze eigenlijk wel toegestaan? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator