Artikeldatabank

Zoekresultaat: 148 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Fiscaal

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGAFTREK

Investeringen van uw bvba in de koelkast zetten?

Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek (IA) zou volgens het zomerakkoord vanaf 2018 tijdelijk stijgen van 8 naar 20%. Tegelijk zou het tarief van de vennootschapsbelasting dalen. Moet u dan investeren in 2017 of 2018? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Uw bvba betaalt ‘privéwerken’: welk VAA?

Als uw bvba werken aan uw privéwoning laat uitvoeren en die afschrijft, wordt u daar in uw privéaangifte voor belast op een voordeel alle aard. Op welk bedrag wordt u dan belast en in welk jaar? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN

Een tweede auto in de bvba: nog haalbaar?

De aftrek van de kosten van meer dan één auto in uw bvba heeft altijd al ‘gevoelig’ gelegen. Uit een recent arrest blijkt dat het aangeven van een VAA voor privégebruik ook in deze context al niet meer volstaat. Waarop moet u dan letten? Meer...

VENNOOTSCHAP - FISCAAL

Een moto kopen met de bvba of hem zelf betalen?

Stel, u heeft een bvba en u wilt een moto kopen die u slechts beperkt ‘beroepsmatig’ zal gebruiken (daar het woon-werkverkeer privégebruik vormt). “Is het dan wel aan te raden om de moto met de bvba te kopen?”, zo vroeg een abonnee... Meer...

VENNOOTSCHAP - ONROEREND GOED

Extra belast op het einde van de rit?

Stel, u heeft samen met uw vennootschap een pand via een zgn. vruchtgebruik gekocht. Dat loopt binnenkort af, maar uw vennootschap heeft onlangs nog kosten aan het pand gedaan. Kan uw controleur daar dan lastig over doen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Waarop letten als de bvba de energiekosten betaalt?

Fiscaal gezien kan het interessant zijn om ook de privéfacturen van uw ‘nutsvoorzieningen’ door uw bvba te laten betalen. Uit een recent vonnis blijkt dat het wel belangrijk is dat de regels correct toegepast worden. Waarop moet u letten? Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO

Zelf tanken om meer VU te vermijden?

Als uw bvba ook de tankkosten van de auto ten laste neemt, kost dat sinds 01.01.2017 meer belastingen. Is het dan beter de privétankkosten zelf te betalen? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Auto van de bvba zelf overnemen: wordt dat belast?

Stel, uw bvba koopt een nieuwe auto en u neemt de oude zelf (‘privé’) over. Kunt u de oude auto dan tegen een lage, ‘symbolische’ prijs overkopen of riskeert u op die manier fiscale problemen? Een recent arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP PRAKTIJKGEBOUW

Ook meerwaardebelasting op het privédeel?

Stel, u stopt uw beroepsactiviteit als natuurlijke persoon en richt een bvba op. Het praktijkgebouw gaat pas 1,5 jaar later over. Wordt de winst van die verkoop dan belast als zgn. meerwaarde en zo ja, welk deel ervan? Een arrest licht toe... Meer...

VENNOOTSCHAP - FISCAAL

Koersfiets voor woon-werkverkeer onder vuur?

Uw bvba een fiets laten kopen die u voor woon-werkverkeer gebruikt, is fiscaal interessant: aftrekbaar aan 120% en geen VAA voor het privégebruik. Dat zou nu echter niet meer gelden voor een koersfiets of mountainbike. Klopt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator