Artikeldatabank

Zoekresultaat: 83 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Ziekenhuisgeneesheren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL - ZIEKENHUISARTSEN

De BBI-affaire over de fiches 218.50...

Stel, de fiscus (BBI) vindt ook dat uw ziekenhuis de fiscale fiches op naam van de individuele artsen – en niet die van de pool – moest maken, én dreigt met sancties. Wie loopt er dan gevaar: het ziekenhuis of u als individuele arts? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS

Kan het ziekenhuis u uitsluiten van de wachtdienst?

Stel, het ziekenhuis sluit u uit van deelname aan de (‘normale’) wachtdienst van uw specialisme. Kan dat eigenlijk wel, en zo nee, hoe kunt u er dan tegen reageren? Een recent arrest licht toe... Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - AANSPRAKELIJKHEID

Patiënten zonder supplementen ‘are equal’

Vanuit bepaalde hoeken klaagt men vaak aan dat wie niet op een eenpersoonskamer ligt, niet dezelfde zorgen zou krijgen. Sinds begin 2017 bevat de Ziekenhuiswet strafsancties in dat verband. Wat is de draagwijdte hiervan? Meer...

ZIEKENHUISARTS - CONTRACTUELE RECHTEN

Een jaar stoppen met opereren?

Stel, u bent ziekenhuisarts en u zou er een jaar tussenuit willen. Als er geen bezwaar is van de collega’s van de dienst, kan het ziekenhuis zich hiertegen dan toch nog verzetten? Hoe kunt u dergelijke zaken het best afspreken? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - MEDISCHE RAAD

Wanneer is een advies van de MR onzorgvuldig?

In het kader van een ontslag moet er in principe voorafgaand advies aan de medische raad (MR) gevraagd worden. Als er bij dat advies onregelmatigheden zouden gebeuren, wat kunnen dan de gevolgen zijn? Een vonnis licht toe... Meer...

VERZEKERINGEN

Gaat dezelfde premie u meer kosten?

Al ruim tien jaar stort het ziekenhuis een subsidie voor uw polis medische fouten door. De regering heeft dit echter afgeschaft. Moet u nu zelf het verschil betalen? Meer...

ZIEKENHUISARTS

Heeft u ook rechten bij een ontslag?

Een ziekenhuis ontsloeg een arts om dringende reden, omdat die zich racistisch gedragen zou hebben. Kan men zich ‘vooraf’ verdedigen in zo’n geval? Meer...

MEDISCH DOSSIER

Hoe dossier opvragen in vorig ziekenhuis?

Stel, u bent veranderd van ziekenhuis en ziet er een patiënt die in het ziekenhuis waar u vroeger werkte, al bij u kwam. Wat moet u volgens een recent advies van de Orde der Artsen doen om het medisch dossier van die patiënt te bekomen? Meer...

ZIEKENHUISARTSEN - ZIEKENHUISOVEREENKOMST

Kan het ziekenhuis geen tuchtsanctie meer geven?

Uit een recent cassatiearrest blijkt dat het onderworpen zijn aan mogelijke tuchtsancties in principe niet verenigbaar is met het zelfstandig statuut (omdat dat eigen is aan ‘loontrekkenden’). Wat betekent dat voor de relatie ziekenhuis-arts? Meer...

ORDE DER ARTSEN - ZIEKENHUISARTSEN

Richtlijnen over de procedure voor een medical audit

Zoals u weet, heeft de hoofdarts de bevoegdheid om een zgn. gerichte medical audit op een dienst te organiseren. Op welke manier geeft een nieuw advies van de Nat. Raad concrete invulling aan de vraag hoe dit in zijn werk gaat? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2017

Meer van Indicator